Tin Tức Tư vấn Đất đai Tư Vấn Hành Chính

Mua bán đất không có giấy chứng nhận quyền sử đụng đất sẽ bị phạt nặng?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Từ ngày 05/01/2020, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực pháp luật. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì đối với việc mua bán đất mà không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai 2013, bao gồm:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

thì sẽ bị phạt tiền với mức cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm

Khu vực

Nông thôn

Đô thị

Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện. Từ 03 – 05 triệu đồng. Từ 05 – 10 triệu đồng.
Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ từ hai điều kiện trở lên. Từ 05 – 10 triệu đồng. Từ 10 – 20 triệu đồng.

Lưu ý: Mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức thì mức phạt bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm (Điều 6 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

NPTLAWYER.

 

Related posts

Có đòi lại được sổ đỏ khi đã cho mượn để vay nợ ?

NP Tú Trinh

Phân khúc thị trường bất động sản còn nhiều tiềm năng?

NP Tú Trinh

Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không?

NP Tú Trinh

Khái niệm thông thầu và các giải pháp phòng chống ?

NP Tú Trinh

Thu hồi đất nông nghiệp có được UBND xã bồi thường không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc bị Tòa kết luận thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất chưa đúng quy trình ?

NP Tú Trinh

Xử phạt khi xây nhà mà không có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Điều kiện tách thửa hiện nay được pháp luật quy định như thế nào ?

NP Tú Trinh

Thủ tục chia đất tách riêng quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More