Tin Tức Tư vấn Đất đai Tư Vấn Hành Chính

Mua bán đất không có giấy chứng nhận quyền sử đụng đất sẽ bị phạt nặng?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Từ ngày 05/01/2020, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực pháp luật. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì đối với việc mua bán đất mà không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai 2013, bao gồm:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

thì sẽ bị phạt tiền với mức cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm

Khu vực

Nông thôn

Đô thị

Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện. Từ 03 – 05 triệu đồng. Từ 05 – 10 triệu đồng.
Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ từ hai điều kiện trở lên. Từ 05 – 10 triệu đồng. Từ 10 – 20 triệu đồng.

Lưu ý: Mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức thì mức phạt bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm (Điều 6 Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

NPTLAWYER.

 

Related posts

Những cơ quan nào có thẩm quyền về quản lí đất đai ?

NP Tú Trinh

Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam có quyền đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Mua nhà khi ngôi nhà đang có tranh chấp ?

NP Tú Trinh

xử lý trường hợp GCNQSDĐ bị cấp sai về hạn mức?

NP Tú Trinh

Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế ?

NP Tú Trinh

Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn được quy định như thế nào theo Luật đất đai?

NP Tú Trinh

Quy định về việc bán đất đấu thầu ?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại

NP Tú Trinh

Không sử dụng đất lâu năm có xin cấp lại được không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More