Xin hỏi Luật sư: gia đình tôi có một mảnh đất đồi do cụ nội tôi khai hoang để lại cho gia đình tôi hiện gia đình tôi vẫn đang sử dụng không có tranh chấp gì. nhưng sắp tới đất đó vào vùng quy hoạch bị thu hồi.

Do diện tích đất khoảng 700m2 nên tôi muốn chia cho gia đình con gái tôi một nửa để được hỗ trợ đền bù vì con tôi không có công ăn việc làm. như vậy tôi có nên làm biên bản họp gia đình cho con tôi một phần đất có xác nhận của địa phương không và biên bản nên ghi là cho thời điểm cách bao nhiêu năm hay bao nhiêu tháng để con tôi cũng được hỗ trợ đền bù giống tôi?

Người gửi: Hằng

Tư vấn chuyển nhượng đất đai, gọi:

Trả Lời

Chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của chị như sau:

Do chị không trình bày rõ quyền sử dụng đất là cấp cho ba bạn hay cho hộ gia đình.

+ Nếu quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình thì Quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định tại Ðiều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005 về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình:

– Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thỏa thuận.

– Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.

Theo quy định trên, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Hiện nay, việc xác định chủ sở hữu tài sản chung của hộ gia đình được dựa trên căn cứ là “Sổ hộ khẩu” của gia đình. Theo đó, những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền đất mang tên “Hộ gia đình” sẽ là những người có quyền sở hữu/sử dụng chung tài sản đó.

Đối chiếu với trường hợp của chị thì nếu chị muốn cho con gái chị quyền sử dụng đất thì chị cần được sự đồng ý của tất cả thành viên trong sổ hộ khẩu.

+ Nếu quyền sử dụng đất được cấp cho riêng chị thì 

Điều kiện để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như tặng cho, chuyển đổi, mua bán…được quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 như sau:

"1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất".

Đối chiếu với trường hợp của chị thì nếu chị là chủ sở hữu quyền sử dụng đất thì hoàn toàn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con chị.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – Nptlawyer.com ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *