Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu văn bản thỏa thuận chon quốc tịch cho con

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu văn bản thỏa thuận chon quốc tịch cho con áp dụng trong trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON

AGREEMENT ON CHILD’S NATIONALITY

 

Hôm nay ngày

……

tháng

……

năm

20…..

Chúng tôi gồm

Today, date

month

year

We are

 

Họ tên/ Full name: NGUYỄN THỊ A

Sinh ngày

…..

Tháng

…..

Năm

19…..

Born on Day

Month

Year

CMND số (ID Card): …………………….

Dân tộc  Ethnic Group:  ……………..                 Quốc tịch/Nationality: …………….

Nơi thường trú(Residence): …………………………………………………………………

Và And

 

Họ tên/ Full name:

Sinh ngày

 

Tháng

 

Năm

 

Born on Day

Month

Year

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport No.):

Dân tộc  Ethnic Group:                                  Quốc tịch/ Nationality

Nơi thường trú/tạm trú (Residence):

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con chúng tôi là :

Fully agree to choose Vietnamese Citizenship for our child:

Họ và tên Full name: …………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth):……………………………………………..

Giới tính Sex: …………………………………………………………………………..

Giấy chứng sinh số (Birth Certificate No): ……… quyển số ……… (Bệnh viện phụ sản trung ương – Việt Nam)

Dân tộc  (Ethnic Group): Kinh  Quốc tịch  (Nationality):……………………..

 

Chúng tôi cam đoan những lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

We undertake that the above statements are true and complete and that We take full responsibility before the law for them.

   Chữ ký của người mẹ                                             Chữ ký của người cha

Signature of Child’s Mother                                           Signature of Child’s Father

 

 

 

 

Related posts

Vào đời hay mất tuổi đời

NP Tú Trinh

Ly hôn theo yêu cầu của một phía – ly hôn đơn phương ?

NP Tú Trinh

Khi vợ kết hôn lần 2, người chồng trước có quyền hưởng thừa kế ?

NP Tú Trinh

Tố cáo chồng có hành vi bạo lực ?

NP Tú Trinh

Ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn và thủ tục khai sinh cho con ?

NP Tú Trinh

Giành quyền nuôi con và phân chia tài sản khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Khi ly hôn quyền nuôi con được giải quyết thế nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc giành quyền nuôi con?

NP Tú Trinh

Tuổi được đăng kí kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More