Category : Mẫu văn bản

Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh
PHỤ LỤC I-3 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh
PHỤ LỤC I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (Theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về......
Mẫu văn bản Tài Liệu Tư Vấn Hành Chính

Mẫu Đơn xin tách hộ khẩu theo mẫu do Bộ Công an ban hành

NP Tú Trinh
Sổ hộ khẩu là giấy tờ giúp nhà nước quản lí việc cư trú của công dân Việt Nam.  Khi nào được tách hộ khẩu Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2006, trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp thì người có yêu cầu sẽ được......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 2020

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-o0o—————- BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Số: …/2020/BBTLHĐTN (Căn nhà số …, tại xã/phường …, quận/huyện …, tỉnh/thành phố …) Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

NP Tú Trinh
Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn đề nghị xin miễn tạm ứng án phí

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo: TẠI ĐÂY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ (Về việc xin miễn tạm ứng án phí) Kính gửi:  Tòa án nhân dân  (1) ………………………………………………………………………………………… Họ và tên người đề nghị: (2) ………………………………………………………………………………………………. Chứng......
Mẫu văn bản Tài Liệu Tư vấn Dân sự

Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-V2 con nuôi thực tế

NP Tú Trinh
Ngày 29/05/2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-V2 về Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự. Tóm tắt vụ án: Bà Đỗ Thị Tân không lấy chồng nhưng có một người con......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản thỏa thuận quốc tịch cho con

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo: tải TẠI ĐÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————- VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON Hôm nay, ngày …….. tháng  ……….. năm ……… , chúng tôi gồm: 1. Họ và tên:    ......
Mẫu văn bản

Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

NP Tú Trinh
Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn xin ly hôn đơn phương

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN (V/v ly hôn)                     Kính gửi: Toà án nhân dân…………………………………… Người khởi kiện: (Họ và tên chồng/vợ)……………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. Số điện thoại:......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ——*——                                                               ……, ngày …. tháng …. năm 20…. VĂN BẢN THỎA THUẬN CỬ NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông/Bà ….. ,......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ Hôm nay, ngày … tháng … năm ………., tại Phòng Công chứng số ……………., chúng tôi gồm: 1. Ông/bà:………………………….                                            Sinh năm......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

NP Tú Trinh
Mẫu tham khảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Địa danh, ngày …  tháng …  năm … ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN......
Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

NP Tú Trinh
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mẫu I.8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –......

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More