Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.06)

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.06) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

        .

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

————————————————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

                                                                                                                         

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

 

                                                     

 PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:          

Họ và tên: ………………………………………………………………………. Ngày sinh: …………………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND: ……………………….. Nơi cấp: ………………………Ngày cấp  …………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..                                                   

Tình trạng hôn nhân[1]: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  Bà: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………… Ngày sinh: ………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy CMND: ………………………….. Nơi cấp: ……………………. Ngày cấp  ……………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                         

Tình trạng hôn nhân[2]: …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

            3. Hoàn cảnh gia đình[3]:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nhà ở: …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Mức thu nhập: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các tài sản khác:  ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                        ……………, ngày…….. tháng……….năm…………..

                                               Ông                                                                

                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                      

                                                                                                    

  ……………, ngày………..tháng………… năm………

                                                                                      Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Xác minh của công chức tư pháp – hộ tịch[4]:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                

 

 ……………, ngày………..tháng………… năm………

         Người xác minh                                                             

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                            Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

 

 

 

 

 

                                                                            ……………, ngày………..tháng………… năm………

                                                                                             TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                        

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 


[1] Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái. 

[2] Khai như chú thích 1.

[3] Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

[4] Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

 

———————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Related posts

Tranh chấp quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Chia ngôi nhà mua trả góp khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Nộp đơn xin ly hôn đơn phương tại đâu ?

NP Tú Trinh

Thủ tục nhận cháu làm con nuôi ?

NP Tú Trinh

Hồ sơ xin ly hôn thuận tình nộp tại đâu ?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn đơn phương khi chồng cờ bạc ?

NP Tú Trinh

Phân chia tài sản khi không đăng ký kết hôn ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hôn nhân gia đình: Lương tâm người cần cân, nảy mực ở đâu ?

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn đơn phương trong trường hợp chồng ngoại tình ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More