Mẫu văn bản Tư Vấn Hành Chính

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

To khai dang ky lai viec nuoi con nuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

NP Tú Trinh

Cách tính tiền phạt xử phạt hành chính 2020

NP Tú Trinh

Hộ khẩu ở tỉnh khác có được cấp Căn cước công dân tại TP. Hồ Chí Minh không?

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản lấy ý kiến cha mẹ đẻ và người giám hộ cho trẻ em làm con nuôi trong nước

NP Tú Trinh

Có được hợp thửa đất không có cùng mục đích sử dụng không?

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More