Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu tờ kha đăng ký việc nhận cha, mẹ

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu tờ kha đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) ban hành kèm theo thông tư số 05/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

———————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

 

          Kính gửi:(1) ……………………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ……………………………………………………………Giới tính:…………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………………………….. Quốc tịch: …………………………

Nơi thường trú/tạm trú: (2)……………………………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)………………………………………………………………………………

Đề nghị (1)……………………..…… công nhận người dưới đây là(4) ……………………………….. của tôi:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………………………………………………………………………… Quốc tịch: …………………………..

Nơi thường trú/tạm trú: (2)  …………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ……………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận(4) ………………của tôi là tự nguyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

                                          Làm tại: …………….. , ngày ………….. tháng .  năm

 

 Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

…………………………………

 

 

 

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con:
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

 

Ý kiến của người được nhận là cha/mẹ:
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..

                        (ký, ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc nhận cha, mẹ.

(2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

 (4) Nếu nhận cha thì ghi chữ “cha”, nếu nhận mẹ thì ghi chữ “mẹ”.

                 

 

—————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Tư vấn về thay đổi quyền trực tiếp nuôi con ?

NP Tú Trinh

Tôi không có chồng nhưng vẫn muốn có con như vậy có phạm pháp không?

NP Tú Trinh

Kết quả điều tra dân số (năm 2009) chưa cho biết tỷ lệ thất nghiệp

NP Tú Trinh

Có cần sự có mặt của con trên 18 tuổi khi bố mẹ ly hôn ?

NP Tú Trinh

Căn cứ thay đổi người trực tiếp nuôi con ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn

NP Tú Trinh

Thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Chồng muốn đón con về chăm sóc sau ly hôn ?

NP Tú Trinh

Chồng muốn ly hôn khi nghi ngờ vợ cặp bồ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More