Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …  tháng …  năm …

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………….

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng:……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……….tháng………..năm……………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:…………………………………..cấp ngày……………………..tại……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ:…………………… ……………………………………………………………………

Sinh ngày:……….tháng………..năm…………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:…………………………..cấp ngày……………….tại…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ………..công nhận thuận tình ly hôn với các nội dung sau:

1.        Về quan hệ hôn nhân:

Chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phòng tục truyền thống, có đăng ký kết hôn tại UBND ……………… và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn số … vào ngày … tháng … năm ….

(Trình bày về lý do ly hôn)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.        Về con chung: (Nếu không có con chung thì ghi “Chúng tôi không có con chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

Trong quá trình chung sống, chúng tôi có ………….. con chung, thông tin (các) cháu như sau:

Cháu: ………………………, sinh ngày … tháng … năm …. ……………….. Do cháu đang còn nhỏ, nay ly hôn tôi đề nghị Tòa án giao cho vợ/chồng được trực tiếp nuôi con, anh/chị ………………….. có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi cháu trưởng thành. Mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng là: …. triệu đồng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.        Về tài sản chung: (Nếu không có tài sản chung thì ghi “Chúng tôi không có tài sản chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

Chúng tôi có các tài sản chung như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi tự nguyện thoả thuận chia các tài sản trên như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.        Về công nợ: (Nếu không có công nợ chung thì ghi “Chúng tôi không có công nợ chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của chúng tôi, đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra chúng tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

 

NGƯỜI YÊU CẦU

HỌ VÀ TÊN CHỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN VỢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Những tài liệu gửi kèm theo đơn:

1. Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính);

2. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực) của hai vợ, chồng;

3. Sổ hộ khẩu (bản chứng thực);

4. Giấy khai sinh của con (bản chứng thực);

5. Các giấy tờ về tài sản chung (bản chứng thực).

6. Các giấy tờ về công nợ chung (bản chứng thực).

 

NPTLAWYER.

 

 

 

Related posts

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ đồng ý cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 2020

NP Tú Trinh

Từ 15/04/2020, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

NP Tú Trinh

Phải dùng bút có mực màu xanh khi ký văn bản

NP Tú Trinh

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng đặt hàng

NP Tú Trinh

Thông báo rút kinh nghiệm số 18/TB-VC1-V2 con nuôi thực tế

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng thi công xây dựng công trình

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More