Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …  tháng …  năm …

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………….

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng:……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……….tháng………..năm……………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:…………………………………..cấp ngày……………………..tại……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………

Họ và tên vợ:…………………… ……………………………………………………………………

Sinh ngày:……….tháng………..năm…………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:…………………………..cấp ngày……………….tại…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………..

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ………..công nhận thuận tình ly hôn với các nội dung sau:

1.        Về quan hệ hôn nhân:

Chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phòng tục truyền thống, có đăng ký kết hôn tại UBND ……………… và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn số … vào ngày … tháng … năm ….

(Trình bày về lý do ly hôn)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.        Về con chung: (Nếu không có con chung thì ghi “Chúng tôi không có con chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

Trong quá trình chung sống, chúng tôi có ………….. con chung, thông tin (các) cháu như sau:

Cháu: ………………………, sinh ngày … tháng … năm …. ……………….. Do cháu đang còn nhỏ, nay ly hôn tôi đề nghị Tòa án giao cho vợ/chồng được trực tiếp nuôi con, anh/chị ………………….. có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con đến khi cháu trưởng thành. Mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng là: …. triệu đồng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.        Về tài sản chung: (Nếu không có tài sản chung thì ghi “Chúng tôi không có tài sản chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

Chúng tôi có các tài sản chung như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi tự nguyện thoả thuận chia các tài sản trên như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.        Về công nợ: (Nếu không có công nợ chung thì ghi “Chúng tôi không có công nợ chung, nay ly hôn không yêu cầu Tòa án giải quyết”)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của chúng tôi, đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra chúng tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

 

NGƯỜI YÊU CẦU

HỌ VÀ TÊN CHỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN VỢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Những tài liệu gửi kèm theo đơn:

1. Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính);

2. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực) của hai vợ, chồng;

3. Sổ hộ khẩu (bản chứng thực);

4. Giấy khai sinh của con (bản chứng thực);

5. Các giấy tờ về tài sản chung (bản chứng thực).

6. Các giấy tờ về công nợ chung (bản chứng thực).

 

NPTLAWYER.

 

 

 

Related posts

Mẫu HK01 BẢN KHAI NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Quy định mới cấm công ty tài chính đòi nợ người thân của khách hàng?

NP Tú Trinh

TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

NP Tú Trinh

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh

Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

NP Tú Trinh

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

NP Tú Trinh

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

NP Tú Trinh

Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Toàn văn Cáo trạng vụ Mobifone mua AVG

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More