Mẫu văn bản Tài Liệu

Mẫu Đơn đề nghị xin miễn tạm ứng án phí

Mẫu tham khảo: TẠI ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc xin miễn tạm ứng án phí)

Kính gửi:  Tòa án nhân dân  (1) …………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị: (2) ……………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân//hộ chiếu số: ………….. do …………. cấp ngày………………

Địa chỉ thường trú/địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Là: (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

trong vụ án/vụ việc về ……………………………………………………………giữa ……………………………………

Do (4) …………………………………………………………………………………………………………………………….. nên tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân (1) ……….. xem xét miễn tạm ứng án phí cho tôi.

Tôi xin cam đoan và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những gì trình bày ở trên.

Xin chân thành cảm ơn!

Giấy tờ, tài liệu gửi kèm:                                                        …………. ngày …. tháng  …. năm 20……

 ………………………………..                                                                     Người đề nghị

………………………………..                                              (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1) Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ án.

(2) Ghi rõ họ tên và các thông tin nhân thân theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

Ghi rõ địa chỉ thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại (nếu có).

Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

(3) Tư cách tham gia giải quyết vụ án hoặc vụ việc. (Nếu trong dân sự thì ghi Nguyên đơn, bị đơn, ….)

(4) Trình bày rõ lý do đề nghị xin miễn tạm ứng án phí (theo các trường hợp tại khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14).

NPTLAWYER.

 

Related posts

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

NP Tú Trinh

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

NP Tú Trinh

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mới nhất

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng cung ứng lao động

NP Tú Trinh

Mẫu Hợp đồng mua bán điện

NP Tú Trinh

Quy định mới cấm công ty tài chính đòi nợ người thân của khách hàng?

NP Tú Trinh

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More