Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cua Bien ban lay y kien cua GDCSND ve viec dong y cho tre em lam con nuoi – ban cuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Phát hiện giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ có ly hôn được không ?

NP Tú Trinh

Chồng giành quyền nuôi con 15 tháng tuổi có được không ?

NP Tú Trinh

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

NP Tú Trinh

Thẩm quyền cấp bản sao giấy khai sinh?

NP Tú Trinh

Tư vấn về điều kiện để được nuôi con khi ly hôn, con chưa đủ 12 tháng tuổi ?

NP Tú Trinh

Mẫu tờ khai đăng ký thay đổi dân tộc, giới tính trong giấy khai sinh

NP Tú Trinh

Tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn

NP Tú Trinh

Mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền có hợp pháp không?

NP Tú Trinh

Giáo viên sinh con thứ ba bị kỷ luật như thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More