Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cua Bien ban lay y kien cua GDCSND ve viec dong y cho tre em lam con nuoi – ban cuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Quyền nuôi con hơn 3 tuổi khi ly hôn do vợ chồng không hợp nhau ?

NP Tú Trinh

Chồng muốn đón con về chăm sóc sau ly hôn ?

NP Tú Trinh

Có được đặt tên con bằng tiếng nước ngoài hay không?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn phần con chung ?

NP Tú Trinh

Hồ sơ xin đơn phương ly hôn gồm những loại giấy tờ gì ?

NP Tú Trinh

Tài sản của vợ chồng hình thành sau ly hôn

NP Tú Trinh

Tư vấn tài sản chung khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Tư vấn khi bạo lực gia đình diễn ra nhiều lần ?

NP Tú Trinh

Điều kiện kết hôn với người trong ngành công an ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More