Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cua Bien ban lay y kien cua GDCSND ve viec dong y cho tre em lam con nuoi – ban cuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Thất nghiệp có bị mất quyền nuôi con không?

NP Tú Trinh

Ly hôn không có tài sản và quyền được nuôi con ?

NP Tú Trinh

Hủy kết hôn trái pháp luật làm như thế nào ?

NP Tú Trinh

Có thể nuôi sau ly hôn khi có hợp đồng làm việc dưới 1 năm ?

NP Tú Trinh

Quyền thăm nom con sau khi ly hôn khi không cấp dưỡng ?

NP Tú Trinh

Mất bao lâu để hoàn thành thủ tục ly hôn không có chữ ký của vợ ?

NP Tú Trinh

Mẫu HK01 BẢN KHAI NHÂN KHẨU

NP Tú Trinh

Thủ tục nhận nuôi con sau khi ly hôn như thế nào?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hôn nhân gia đình : Một ông bốn bà

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More