Mẫu văn bản Tư vấn Dân sự Tư Vấn Hành Chính Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Mẫu Biên bản lấy ý kiến của giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi

Tải Mẫu tại đây:

Bien ban lay y kien cua Bien ban lay y kien cua GDCSND ve viec dong y cho tre em lam con nuoi – ban cuoi

(Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Related posts

Vấn đề giữ quyền nuôi con

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc con muốn truất quyền làm cha làm mẹ của cha mẹ mình?

NP Tú Trinh

Sổ tiết kiệm riêng có bị chia khi ly hôn không ?

NP Tú Trinh

Chồng thường xuyên chơi bời, nhậu nhẹt thì vợ có quyền nuôi con không ?

NP Tú Trinh

Đổi tên cho con sau khi ly hôn ?

NP Tú Trinh

Ly hôn thuận tình không có mặt chồng có được không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục ly hôn kèm theo đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

NP Tú Trinh

Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (Mẫu TP/CN-2011/CN.03)

NP Tú Trinh

Trao đổi về vướng mắc khi giải quyết việc dân sự "yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn"

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More