Tư vấn Đất đai

Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu bảo lãnh đấu thầu ban hành kèm theo thông tư số 04/2006/TT-BXD. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————–

Phụ lục số 3: ( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU

                                                   ……., ngày … tháng …. năm …..

 

Kính gửi: …………… (tên Bên mời thầu)

 

            Ngân hàng ….. (ghi tên ngân hàng) có trụ sở tại …. (ghi địa chỉ ngân hàng) chấp thuận gửi cho …. (ghi tên Bên mời thầu) một khoản tiền là …. (ghi rõ giá trị bằng số, chữ và loại tiền) để bảo lãnh cho nhà đầu t­ư (tên nhà đầu tư­) tham dự đấu thầu lựa chọn chủ đầu t­ư dự án KĐTM (tên dự án).

            Ngân hàng chúng tôi xin cam kết trả cho ….. (ghi tên Bên mời thầu) số tiền nói trên ngay khi nhận đ­ược văn bản yêu cầu của Bên mời thầu khi nhà đầu tư­ vi phạm các điều kiện sau:

            – Nếu nhà đầu tư­ rút hồ sơ dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã đư­ợc quy định trong hồ sơ mời thầu.

            – Nếu nhà đầu tư­ đã đư­ợc Bên mời thầu thông báo trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu mà nhà đầu t­ư từ chối đàm phán hoặc/và không có khả năng nộp hoặc từ chối bảo lãnh đấu thầu.

            Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà đầu tư­ nộp hồ sơ dự thầu đến sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

 

      Tên ngân hàng bảo lãnh

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

——————————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Thủ tục làm Sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với thân nhân người có công với cách mạng ?

NP Tú Trinh

Thủ tục hiến đất cho nhà chùa ?

NP Tú Trinh

Thủ tục nhận chuyển nhượng căn hộ của người khác từ hợp đồng góp vốn như thế nào?

NP Tú Trinh

Xin giải đáp thắc mắc về đất đai ?

NP Tú Trinh

Việc đòi lại mảnh đất 10m2 như vậy có đúng không ?

NP Tú Trinh

Thủ tục thừa kế, sang nhượng đất đai đối với Việt Kiều ?

NP Tú Trinh

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ ghi bổ sung vào sổ đỏ có hợp pháp ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ đối với đất sử dụng sau năm 1993 ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More