Tư vấn Đất đai

Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu bảo lãnh đấu thầu ban hành kèm theo thông tư số 04/2006/TT-BXD. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ.

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————–

Phụ lục số 3: ( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU

                                                   ……., ngày … tháng …. năm …..

 

Kính gửi: …………… (tên Bên mời thầu)

 

            Ngân hàng ….. (ghi tên ngân hàng) có trụ sở tại …. (ghi địa chỉ ngân hàng) chấp thuận gửi cho …. (ghi tên Bên mời thầu) một khoản tiền là …. (ghi rõ giá trị bằng số, chữ và loại tiền) để bảo lãnh cho nhà đầu t­ư (tên nhà đầu tư­) tham dự đấu thầu lựa chọn chủ đầu t­ư dự án KĐTM (tên dự án).

            Ngân hàng chúng tôi xin cam kết trả cho ….. (ghi tên Bên mời thầu) số tiền nói trên ngay khi nhận đ­ược văn bản yêu cầu của Bên mời thầu khi nhà đầu tư­ vi phạm các điều kiện sau:

            – Nếu nhà đầu tư­ rút hồ sơ dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã đư­ợc quy định trong hồ sơ mời thầu.

            – Nếu nhà đầu tư­ đã đư­ợc Bên mời thầu thông báo trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu mà nhà đầu t­ư từ chối đàm phán hoặc/và không có khả năng nộp hoặc từ chối bảo lãnh đấu thầu.

            Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà đầu tư­ nộp hồ sơ dự thầu đến sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

 

      Tên ngân hàng bảo lãnh

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

——————————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Tranh chấp tài sản và sở hữu: Con dẫu đã ly hôn chiếm đoạt hương hỏa bên nhà chồng

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Hạn mức đất nông nghiệp được quy định như thế nào ?

NP Tú Trinh

Ký tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi có đòi lại được không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng căn hộ ?

NP Tú Trinh

Sự cần thiết xây dựng mô hình cơ quan đăng ký tập trung về bất động sản

NP Tú Trinh

Bàn giao nhà không đúng chất lượng cam kết xử lý như thế nào ?

NP Tú Trinh

Trường hợp thu hồi đất không được bồi thường?

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More