Tư vấn Đất đai

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm như thế nào trong lĩnh vực đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Ở Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân có quyền hạn và trách nhiệm như thế nào trong lĩnh vực đất đai?

 Trả lời: 

Điều 8 Luật Đất đai năm 2003 quy định:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân có quyền hạn và trách nhiệm giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai, phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai.

Các văn bản liên quan: Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Hỏi về vi phạm xây dựng chuòng trại trên diện tích đất ao ?

NP Tú Trinh

Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam

NP Tú Trinh

Giá đền bù như vậy đã đúng chưa ?

NP Tú Trinh

Pháp luật quy định như thế nào về giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội?

NP Tú Trinh

Diện tích đất tối thiểu khi thực hiện việc tách thửa ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?

NP Tú Trinh

Tranh chấp mua bán vàng trên sàn: Khó xử!

NP Tú Trinh

Có được xây dựng nhà trên đất sử dụng trái mục đích ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More