Tư vấn Đất đai

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm như thế nào trong lĩnh vực đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Ở Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân có quyền hạn và trách nhiệm như thế nào trong lĩnh vực đất đai?

 Trả lời: 

Điều 8 Luật Đất đai năm 2003 quy định:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và công dân có quyền hạn và trách nhiệm giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai, phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai.

Các văn bản liên quan: Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp đất đai của tòa án ?

NP Tú Trinh

Thủ tục mua bán nhà có chung sổ hồng với chủ sở hữu khác?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục thừa kế và ủy quyền mua bán đất?

NP Tú Trinh

Chủ hộ cũ gây khó dễ, không cho tách khẩu ?

NP Tú Trinh

Làm thế nào để lấy lại phần đất bị chiếm dụng trái phép ?

NP Tú Trinh

Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất như thế nào?

NP Tú Trinh

Phí chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp thành đất ở?

NP Tú Trinh

Phân loại hợp đồng và nguyên tắc khi giao kết hợp đồng

NP Tú Trinh

Quy định về hiệp hội bất động sản?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More