Tư vấn Đất đai

Mô hình cấy lúa kết hợp nuôi thủy sản có hợp pháp không ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Nhà tôi có mảnh đất ruộng ở khu vực chũng gần cuối của 1 lô sau khi đã dồn điền đổi thửa.

Bây giờ tôi muốn cấy lúa kết hợp với nuôi thủy sản có được không ạ ? Thủ tục như thế nào ?

Xin cảm ơn luật sư!

Người hỏi: MNM

Câu hỏi được biên tập từ fanpage của Nptlawyer.com ;.

Tư vấn mô hình thủy canh hiệu quả, gọi:

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

– Thông tư số  47/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Nội dung phân tích:

Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, “Kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa là hình thức kết hợp giữa trồng lúa với nuôi trồng thủy sản gồm: Trồng một vụ lúa và một vụ nuôi trồng thủy sản hoặc trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản.”.

Nghị định này quy định về điều kiện chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản như sau (khoản 1 Điều 4):

a) Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa;

b) Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa);

c) Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

Như vậy, bạn có thể chuyển đổi sang hình thức trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản khi mà bạn đã đáp ứng các điều kiện trên.

Về thủ tục chuyển đổi:

Căn cứ vào Điều 5 Thông tư số  47/2013/TT-BNNPTNT, trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi cụ thể như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ.

+ Đơn đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa nước (áp dụng đối với trường hợp đất chuyên trồng lúa nước)  theo mẫu tại Phụ lục lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Báo cáo chuyển đổi cây trồng trên đất lúa khác (áp dụng đối với trường hợp đất lúa khác) theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bước 2: Người sử dụng đất, nộp 01 bộ hồ sơ theo các trường hợp sau:

+ Là hộ gia đình, cá nhân: trực tiếp hoặc thông qua trưởng thôn hoặc người có trách nhiệm tương đương về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

+ Là tổ chức: trực tiếp đăng ký chuyển đổi về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận được đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã ghi “tiếp nhận đăng ký chuyển đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa; trường hợp không tiếp nhận , Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự. 

Related posts

Việc đổi đất cho đối tượng là thương binh là đúng hay sai ?

NP Tú Trinh

Trách nhiệm bồi thường nhà nước: Thừa nhận sai trái lại né bồi thường ?

NP Tú Trinh

Đất sử dụng ổn định tư năm 1988 có được cấp sổ đỏ không?

NP Tú Trinh

Phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như thế nào?

NP Tú Trinh

Tư vấn chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Mẹ có thể kiện đòi lấy lại mảnh đất đã chuyển nhượng cho con ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất đai không đặt cọc ?

NP Tú Trinh

Các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất : Những vấn đề cần quan tâm

NP Tú Trinh

Điều kiện công chứng hợp đồng về quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More