Tư vấn Đất đai

Làm thế nào để được bồi thường giải phóng mặt bằng?

Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Nhà em có 1350m đất canh tác có sổ đỏ, hiện nay xã muốn làm đường qua đất nhà em nhưng chỉ muốn đền bù 50 phần trăm số đất bị cắt ra làm đường, tức là cắt ra 100m thì chỉ đền 50% nhà em không đồng ý thì xã bảo sẽ xuống đo lại đất nhà em.

Nếu thừa vượt 1350m trong sổ đỏ thì sẽ tự cắt ra làm đường không đền bù. Trên thực tế thì mảnh đất nhà em cũng nhiều hơn trong sổ đỏ, vậy cho em hỏi xã làm vậy đúng không và nhà em cần làm gì? Em cảm ơn! 

Người gửi: B.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

(Tư vấn pháp luật đất đai, dân sự, hành chính. Gọi )

Trả lời:

Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 75 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp của bạn, nếu như Ủy ban nhân dân xã nói rằng sẽ tiến hành đo đạc lại diện tích của gia đình bạn, nếu thừa thì sẽ tiến hành thu hồi với diện tích đất thừa và không tiến hành bồi thường như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không còn phụ thuộc các trường hợp mà pháp luật đất đai quy định và tình trạng đất của gia đình bạn. 

Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

"1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

5. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này".

Trường hợp của gia đình bạn sẽ rơi vào một trong 3 trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 kể trên và áp dụng các quy định tương ứng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

Related posts

Quyền sử dụng đất tại Hà Nội không phụ thuộc hộ khẩu ?

NP Tú Trinh

Chuyên đề nghiên cứu: Đầu tư bất động sản

NP Tú Trinh

Tháo dỡ nhà có được hỗ trợ gì không ?

NP Tú Trinh

Có thể thỏa thuận về giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc giao đất, đền bù và bồi thường khi bị thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thuế chuyển nhượng đất và phí công chứng ?

NP Tú Trinh

Cách tính thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực mua bán bất động sản?

NP Tú Trinh

Đòi lại quyền sử dụng đất đã bán chỉ có giấy viết tay ?

NP Tú Trinh

Tại sao phải quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More