Tư Vấn Hành Chính

Làm khai sinh cho con không ghi tên mẹ có được không?

Tôi muốn làm khai sinh cho con mà không ghi tên mẹ có được hay không? Thủ tục thực hiện là như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:

Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.

Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Như vậy, để đăng ký khai sinh cho con mà không có tên mẹ, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký nhận con theo quy định.

Bạn nộp hồ sơ đăng ký nhận con đến Ủy ban nhân dẫn xã nơi bạn cư trú. Hồ sơ bao gồm Tờ khai đăng ký nhận con và các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Ủy ban nhân dân sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh cho con. Do đó, bạn cũng cần chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục đăng ký khai sinh gồm Tờ khai đăng ký khai sinh và giấy chứng sinh nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc các chứng cứ khác theo quy định pháp luật (Điều 16 Luật Hộ tịch 2014). Phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

 

Related posts

Sắp tới giáo viên sẽ không còn được “biên chế” nữa?

NP Tú Trinh

Quay lén camera trong nhà người khác và phát tán clip nhạy cảm bị xử lý như thế nào?

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Xe ô tô 8 chỗ được phép chở 9 người hay không?

NP Tú Trinh

Bỏ hoang đất không sử dụng có thể bị Nhà nước thu hồi?

NP Tú Trinh

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không?

NP Tú Trinh

Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

NP Tú Trinh

Có nên giả vờ báo mất bằng lái xe để được cấp mới?

NP Tú Trinh

Cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau có thể chỉ bị phạt cảnh cáo?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More