Category : KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tài Liệu Tư vấn Đất đai

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 148/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai

NP Tú Trinh
Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn Luật Đất đai. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2021. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về Nghị định mới, NPTLAWYER sẽ so sánh......
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Dân sự Tư vấn Hợp đồng

Đặc điểm của hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

NP Tú Trinh
Hợp đồng tặng cho tài sản là một trong các loại giao dịch phổ biến trong thực tế, trong đó có hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện. Vậy hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện có những đặc điểm gì? Điều 457 Bộ luật dân......
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Đất đai

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NP Tú Trinh
Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Đất đai

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại đất đai

NP Tú Trinh
I. HÌNH THỨC KHIẾU NẠI: Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể: + Trường hợp khiếu nại bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi......
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Phân biệt hình thức xóa tên đảng viên và khai trừ khỏi Đảng

NP Tú Trinh
Các trường hợp Xóa tên khỏi danh sách Đảng viên được quy định tại Quy định số 29-QĐ/TW v/v thi hành Điều lệ Đảng. Khoản 8.1 Điều 8 Quy định này quy định về các trường hợp xóa tên đảng viên như sau: 8- Điều 8: Xóa tên đảng viên......
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP

NP Tú Trinh
Nghị định số 25/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP. Dưới đây là quy......

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More