Tư vấn Đất đai

Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?

Thưa luật sư, Trân trọng kính chào Nptlawyer.com ; và trân trọng kính chào luật sư tư vấn: Em có vấn đề liên quang đến tranh chấp ranh giới đất mong được luật sư tư vấn và giải đáp giúp em xin cảm ơn.

Sau đây là nội dung cần được luật sư tư vấn và giải đáp giúp cho em. Vào hổi 8h, Ngày 02 tháng 06 năm 2013 em có gửi đơn yêu cầu tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ việc lấn chiếm ranh giới đất nhưng cho tới nay sự việc đã hơn 6 tháng trôi qua mà về phía tòa án vẫn chưa đem ra xét sử sơ thẩm đất. Vậy xin hỏi luật sư trong trường hợp này em phải làm thế nào để tòa án cấp sơ thẩm sớm đưa sự việc mà em đã yêu cầu ra xem xét và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. xin luật sư tư vấn và giúp em có hướng giải quyết tốt.
Xin trân trọng cảm ơn luật sư Nptlawyer.com ; đã tự vấn!

Người gửi: nguyen TT

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 ( Bộ luật dân tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 );

2.Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 167 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004:

“Điều 167. Thủ tục nhận đơn khởi kiện

Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Toà án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

1. Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

2. Chuyển đơn khởi kiện cho Toà án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án khác;

3. Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án.”

Căn cứ Điều 171 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004:

“Điều 171. Thụ lý vụ án

1. Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

2. Toà án dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào phiếu báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí.

3. Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

4. Trong trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí thì Toà án phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.”

Như vậy trong trường hợp này của bạn thì kể từ ngày bạn nộp đơn khởi kiện mà không nhận được quyết định về việc trả lại đơn thì theo quy định của pháp luật thì bạn phải nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Do đó bạn cần phải tới tòa án nơi mình đã nộp đơn để biết lý do vì sao mình không nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí để làm cơ sở để bạn được cấp biên lai nộp tiền tạm ứng án phí và là căn cứ để xác định thời hạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trong trường hợp này.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

Related posts

Ủy ban nhân dân xã có quyền thu hồi đất canh tác không ?

NP Tú Trinh

Quy định của Luật đất đai 2003 về đất ở tại nông thôn và đất ở tại thành thị có khác nhau không?

NP Tú Trinh

Tư vấn đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư?

NP Tú Trinh

Quyền sử dụng đất tiếp cận với lối đi ?

NP Tú Trinh

DÂN kiện quyết định thu hồi đất của quan QUAN – Quyết định Giám Đốc Thẩm của Hội Đồng Thẩm Phán TANDTC

NP Tú Trinh

Đất không có trong sổ đỏ có được sử dụng không?

NP Tú Trinh

tư vấn về chấp nhận chuyển mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Các biện pháp chống phá giá trong khuôn khổ WTO và pháp luật chống phá giá của Hoa Kỳ

NP Tú Trinh

Tư vấn về tranh chấp chia thừa kế đất đai trong gia đình?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More