Diễn Đàn Luật; hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tại Bộ Tư Pháp để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế – Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

(Theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP

ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản)

 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

c) Phiếu lý lịch tư pháp;

d) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế;

đ) Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá hoặc giấy tờ chứng minh nếu thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 7 Nghị định này;

e) 2 ảnh cỡ 3 cm x 4 cm.

 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

a) Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

b) Chứng chỉ cũ bị hư hỏng.

Trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề đấu giá bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 

3. Thủ tục, thời hạn cấp và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho người đề nghị; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị.

 

Mẫu số 05

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là:……………………………Nam, nữ……………………………

Sinh ngày……./……/………………..Quê quán:……………………………

…………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân:…………………………..ngày cấp………………..

   nơi cấp:…………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Nơi công tác: ……………………………………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn của đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, tôi xin đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá.    

Kèm theo đơn 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau đây:

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

                                                    Tỉnh (Thành phố), ngày       tháng     năm   

                                                                                            Người đề nghị

                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 06

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

                                      Kính gửi:  Bộ Tư pháp

Tên tôi là:……………………………Nam, nữ……………………………

Sinh ngày……./……/……………….. Quê quán:…………………………..

…………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân:………………….ngày cấp……………………..

   nơi cấp:……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Nơi công tác: ………………………………………………………………..

Căn cứ các điều kiện cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, tôi xin được cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Lý do cấp lại: ………………………………………………………………

Kèm theo đơn gồm các giấy tờ sau đây:

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

                                                             

                                                     Tỉnh/Thành phố, ngày       tháng    năm   

                                                                                           Người đề nghị

                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

————————————————–

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *