KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Đất đai

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại đất đai

I. HÌNH THỨC KHIẾU NẠI:

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 người khiếu nại thực hiện quyền khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp, cụ thể:

+ Trường hợp khiếu nại trực tiế thì: người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như đối với trường hợp khiếu nại bằng đơn nêu trên.

II. MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI THAM KHẢO

Tải Mẫu đơn khiếu nại tham khảo: TẠI ĐÂY

III. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI:

Ví dụ: Khiếu nại quyết định thu hồi đất của Chủ tịch UBND cấp huyện.

(Mẫu nhằm mục đích tham khảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

V/v quyết định thu hồi đất

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện A.

Tên tôi là: Nguyễn Văn B    Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1990.

Địa chỉ thường trú : Xã X, huyện Y, tỉnh Z.

Số CMND/Hộ chiếu số: 060 xxx 180      Ngày cấp: 12/9/2010       Nơi cấp: Công an tỉnh C.

Khiếu nại về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện A.

Nội dung, lý do khiếu nại:

Ngày 07/8/2003, tôi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …, thửa đất số …, tờ bản đố số với diện tích đất …. m2, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thửa đất này được tôi canh tác và sử dụng từ năm 1995 đến nay ổn định, lâu dài, không tranh chấp.

Ngày 05/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện A ra Quyết định số … Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên với lý do đất được giao không đúng đối tượng sử dụng đất và không đúng nguồn gốc đất.

Thửa đất này tôi sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp từ năm 1995 cho đến nay và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Việc Ủy ban nhân dân huyện A ra quyết định thu hồi thửa đất trên của  tôi là không đúng với quy định của pháp luật.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

Việc thu hồi đất ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện A xem xét hủy bỏ quyết định thu hồi đất nêu trên và trả lại cho tôi diện tích đất bị thu hồi nêu trên.

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Giấy tờ kèm theo:

– Quyết định thu hồi GCNQSDĐ;

– Bản sao GCNQSDĐ;

– Giấy tờ chứng minh hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Người làm đơn

    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Nguyễn Văn B

NPTLAWYER.

Related posts

Việt kiều được đứng tên quyền sử dụng bất động sản ở Việt Nam không ?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp phép xây dựng

NP Tú Trinh

Tư vấn về cấp phép xây dựng nhà ở tại nông thôn ?

NP Tú Trinh

Đòi lại lối đi đất ruộng?

NP Tú Trinh

chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 ?

NP Tú Trinh

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án ?

NP Tú Trinh

Tư vấn cấp sổ đỏ và chuyển đổi từ đất ruộng sang đất ở ?

NP Tú Trinh

Người chuyển quyền sử dụng đất không làm đúng thỏa thuận?

NP Tú Trinh

Giấy tờ cần thiết để người ở nước ngoài ủy quyền mua bán đất tại Việt Nam?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More