Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Thủ tục

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

1. Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục I.3)

2. Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

3. Danh sách thành viên. (Mẫu Phụ lục I.6)

4.  Bản sao hợp lệ:

  • Đối với trường hợp thành viên là cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân.
  • Đối với trường hợp thành viên là tổ chức: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

6. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

(Quy định tại Điều 28, 196 Luật Doanh nghiệp và Điều 25  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố.

NPTLAWYER.

 

Related posts

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

NP Tú Trinh

Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

NP Tú Trinh

Thuế suất ưu đãi thảm trải sàn theo Hiệp định EVFTA 2020

NP Tú Trinh

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

NP Tú Trinh

Chi nhánh có phải kê khai thuế không?

NP Tú Trinh

TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19

NP Tú Trinh

Doanh nghiệp thanh toán tiền mua cổ phần từ cá nhân bằng tiền mặt có được không?

NP Tú Trinh

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 2019

NP Tú Trinh

Hộ khẩu ở tỉnh khác có được cấp Căn cước công dân tại TP. Hồ Chí Minh không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More