Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Thủ tục

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

1. Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục I.3)

2. Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

3. Danh sách thành viên. (Mẫu Phụ lục I.6)

4.  Bản sao hợp lệ:

  • Đối với trường hợp thành viên là cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân.
  • Đối với trường hợp thành viên là tổ chức: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

6. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

(Quy định tại Điều 28, 196 Luật Doanh nghiệp và Điều 25  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố.

NPTLAWYER.

 

Related posts

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại ?

NP Tú Trinh

Thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

NP Tú Trinh

Công ty mẹ có được ủy quyền cho chi nhánh sử dụng tài khoản không?

NP Tú Trinh

Chi nhánh có phải kê khai thuế không?

NP Tú Trinh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung gì?

NP Tú Trinh

Thủ tục giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

NP Tú Trinh

Thủ tục góp vốn mua cổ phần/ phần vốn góp vào doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam

NP Tú Trinh

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

NP Tú Trinh

Toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More