Tư vấn Đất đai

Hình thức sử dụng đất chung/riêng có nghĩa là gì ?

Thưa luật sư, Cho em hỏi: hình thức sử dụng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì ? Trường hợp 2 vợ chồng cùng đưng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

ví dụ trang 1 ghi ông Nguyễn văn A , sinh năm, số CMND, dia chỉ cùng sử dụng đất với bà, Đỗ thị B . thì phần hình thức sử dụng là chung hay riêng ?

Em xin cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;,

 

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2.Giải quyêt tình huống.

2.1.Hình thức sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

theo khoản 16 điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy đình " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất."

Thông tin về thửa đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với tất cả các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau:

1. Thửa đất số:.

2. Tờ bản đồ số:

3. Địa chỉ thửa đất

4. Diện tích:

6. Mục đích sử dụng đất được ghi theo quy định sau:

7. Thời hạn sử dụng đất

8. Nguồn gốc sử dụng

Với hình thức sử dụng, theo khoản 5 điều 5 thông tư 23 quy định

5. Hình thức sử dụng được ghi như sau:

a) Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất (một cá nhân hoặc một hộ gia đình, hai vợ chồng, một cộng đồng dân cư, một tổ chức trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá nhân nước ngoài, một người Việt Nam định cư ở nước ngoài,…) thì ghi "Sử dụng riêng" vào mục hình thức sử dụng;

b) Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người sử dụng đất thì ghi "Sử dụng chung" vào mục hình thức sử dụng;

c) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận nhỏ hơn diện tích cả thửa đất và có hình thức sử dụng chung, sử dụng riêng đối với từng loại đất thì lần lượt ghi "Sử dụng riêng" và mục đích sử dụng, diện tích đất sử dụng riêng kèm theo; ghi "Sử dụng chung" và mục đích sử dụng, diện tích đất sử dụng chung kèm theo. Ví dụ: "Sử dụng riêng: Đất ở 120m2, đất trồng cây lâu năm 300m2; Sử dụng chung: Đất ở 50m2, đất trồng cây hàng năm 200m2".

2.1. hợp 2 vợ chồng cùng đưng tên trên giấy chứng nhận quyền sd đất: ví dụ trang 1 ghi ông Nguyễn văn A , sinh năm, số CMND, dia chỉ cùng sử dụng đất với bà ,, Đỗ thị B 

Theo khoản điểm a khoản 5 điều 5 thông tư 23/2014 thì trong trường hợp bạn đưa ra là sử dụng riêng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Nptlawyer.com ;

Related posts

Chuyển nhượng căn hộ chung cư có cần thông qua chủ đầu tư ?

NP Tú Trinh

Xử phạt hành cính trong lĩnh vực đất đai ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đảm bảo quyền lợi các bên khi mua bán nhà ?

NP Tú Trinh

Tư vấn quy định của luật đất đai về mua bán đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Cần làm thủ tục gì để chuyển quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được thừa kế ?

NP Tú Trinh

Mua nhà diện tích nhỏ bằng giấy viết tay có hợp pháp?

NP Tú Trinh

Liệu pháp vacxin chống tham nhũng cho nhà nước pháp quyền

NP Tú Trinh

Về tính hợp pháp, Hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước hiện nay

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More