KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Đất đai

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2020.

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm nhưng phải (1) ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên; và (2) phải bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mức giảm

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu.
  • Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Xem toàn văn văn bản: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

 

Related posts

Chuyên đề: Tổng quan về dịch vụ định giá Bất động sản

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục và quy trình tách sổ đỏ có đất vườn và đất ở?

NP Tú Trinh

Xử lý như thế nào khi thông tin trên sổ đỏ không khớp với thực tế ?

NP Tú Trinh

Người Việt định cư ở nước ngoài có thể hợp thức hóa đất mua tại Việt Nam không?

NP Tú Trinh

Thắc mắc về việc đấu thầu và thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn xây dựng nhà ở?

NP Tú Trinh

Việt kiều mua đất ở Việt nam ?

NP Tú Trinh

Đất được tặng có thuộc sở hữu chung vợ chồng khi chuẩn bị ly hôn?

NP Tú Trinh

Chuyển quyền thừa kế đất đai khi mẹ đẻ chết ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More