KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Đất đai

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2020.

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm nhưng phải (1) ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên; và (2) phải bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mức giảm

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu.
  • Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Xem toàn văn văn bản: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

 

Related posts

Tư vấn về việc khởi kiện do giao đất không đúng hợp đồng ?

NP Tú Trinh

Thủ tục làm sổ đỏ khi không tìm được chủ sử dụng quyền sử dụng đất trước ?

NP Tú Trinh

Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

NP Tú Trinh

Kiều bào vẫn "quá khó để mua nhà"

NP Tú Trinh

Việc xác định đất thổ cư nằm trong đất vườn ?

NP Tú Trinh

Rủi ro của hợp đồng uỷ quyền định đoạt nhà đất ?

NP Tú Trinh

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí, lệ phí phải nộp ?

NP Tú Trinh

Về việc chuyển đổi đất trồng lúa lên đất thổ cư ?

NP Tú Trinh

Quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More