KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Đất đai

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2020.

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm nhưng phải (1) ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên; và (2) phải bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mức giảm

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu.
  • Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Xem toàn văn văn bản: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

 

Related posts

Diện tích thực tế thấp hơn sổ đỏ làm thế nào?

NP Tú Trinh

Tư vấn diện tích đất tối thiểu để được tách thửa là bao nhiêu ?

NP Tú Trinh

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai: Tranh chấp đường ranh giới?

NP Tú Trinh

Lịch sử ra đời của Công ước Luật biển 1982

NP Tú Trinh

Thủ tục mua đất của nhà nước cho doanh nghiệp thuê?

NP Tú Trinh

Bán nhà chung cư khi đã có quyết định bàn giao nhà của chủ đầu tư?

NP Tú Trinh

Chứng minh quyền sử dụng đất trước văn phòng công chứng?

NP Tú Trinh

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án ?

NP Tú Trinh

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà chung cư ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More