KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Đất đai

Giảm 15% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Ngày 10/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2020.

Đối tượng và điều kiện áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm nhưng phải (1) ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên; và (2) phải bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mức giảm

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Mẫu.
  • Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Xem toàn văn văn bản: TẠI ĐÂY

NPTLAWYER.

 

Related posts

Tám mẩu suy nghĩ về giới trẻ và Élite

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục mua nhà chung cư và sang tên sổ hồng ?

NP Tú Trinh

Xin xây nhà trên đất quy hoạch ?

NP Tú Trinh

Có phải nộp thuế trước khi cấp giấy phép xây dựng ?

NP Tú Trinh

Tư vấn mua nhà đất đối với người nước ngoài tại Việt Nam ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục sang tên nhà đất khi chủ nhà bị mất (chết) ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về mua bán đất đai?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai chính quyền không giải quyết,làm thế nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục và quy trình đòi lại đất sau khi đã giao đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More