Tư vấn Đất đai

Giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp như thế nào ?

Thưa Luật sư. Hiện nay gia đình tôi có nhà ở nằm trong pham vị GPMB. Tôi xây dựng nhà vào năm 2006 trên đất nông nghiệp trong khu dân cư.( Khu vực quy hoạch KDC). Đơn vị bồi thường, GPMB áp giá bồi tường với tỷ lệ 60% giá trị xây dựng mới là đúng hay sai. Việc nhà tôi xây dựng trên đất nông nghiệp (sử dụng ổn định) nhưng thuộc quy hoạch khu dân cư thì phải bồi thường tôi 100%. Vậy việc áp giá trị 60% là đúng hay sai thưa Luật sư. Tôi xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai  của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai: 

Trả lời:Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Nptlawyer.com ;. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013   

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Căn cứ Điều 77 Luật đất đai năm 2013:

"Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này."

Căn cứ Điều 82 Luật đất đai năm 2013:

"Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này."

Như vậy, việc bồi thường về khi nhà nước thu hồi đấy theo quy định là căn cứ vào giá do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời điểm thu hồi.

Tham khảo bài viết liên quan:

Hỏi về giá bồi thường đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi ?

Tư vấn về bồi thường thu hồi đất nông nghiệp ?

Mức bồi thường thỏa đáng đối với đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: hoặc gửi qua email: npttrinhlaw@gmail.com để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Nptlawyer.com ;.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận  Tư vấn Pháp luật đất đai.

 

Related posts

Tư vấn về thủ tục mua căn hộ chung cư ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về Tranh chấp thừa kế chia di sản?

NP Tú Trinh

Chuyên đề về công chứng, chứng thực

NP Tú Trinh

Quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai ?

NP Tú Trinh

Những đối tượng nào được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội?

NP Tú Trinh

Mua nhà hợp pháp vẫn bị dính nợ

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân ?

NP Tú Trinh

Cảnh giác với các hợp đồng tạm tính trong lĩnh vực địa ốc

NP Tú Trinh

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn thành đất thổ cư ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More