Tư vấn Đất đai

Dự án sau bao nhiêu năm không triển khai thì bị thu hồi giấy phép ?

Chào Diễn Đàn Luật;, có thể cho tôi hỏi nhà tôi đang nằm trong diện quy hoạch cùng 1 số hộ khác với một bên là dự án tư nhân trước nhà từ năm 2000 đến nay.Do đền bù của chủ đầu tư với các hộ là không thỏa đáng , nên việc đền bù giải tỏa đến nay vẫn không được các hộ đồng ý . Bên dự án bây giờ người ta xây tường gạch xung quanh khu đất của họ và cho làm bãi gửi xe và chắc chắn việc thu hồi đất của các hộ dân như nhà tôi là không thể

Nhà tôi đang là nhà cấp 4, do tình trạng nhà xuống cấp gây nguy hiểm trong sinh hoạt, tôi muốn làm đơn đề nghị xin xây nhà lên 3 tầng để bảo đảm sinh hoạt gia đình được an toàn có được không ? thủ tục làm đơn như thế nào. Và cho tôi hỏi là dự án sau bao nhiêu năm không triển khai thì bị thu hồi giấy phép. Xin cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Nptlawyer.com ;.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 

 

Trả lời:

1.Cơ sở lí luận

Luật xây dựng 2014;

Luật đầu tư 2014.

2.Nội dung tư vấn

Về việc xin cấp giấy phép:

Theo quy định tại điều 94, luật xây dựng 2014 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

"1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.  

5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo."

Trường hợp của bạn có thể được làm đơn đề nghị sửa nhà lên 3 tầng, với điều kiện quy định tại khoản a, b, c điểm 1 khoản này đó là

Về thủ tục xin cấp giấy phép bao gồm:

Theo quy định tại điều 96, luật xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

"1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

3. Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

4. Đối với công trình di tích lịch sử – văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa."

Về thu hồi giấy phép của dự án đầu tư:

Theo quy định tại điều 41, luật đầu tư 2014 quy định về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư:

"1. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật này.

2. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại điều 48, luật đầu tư 2014 quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

1. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;

đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài."

Như vậy đối với dự án, sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này.

Trân trọng ./.

Ban tư vấn pháp luật đất đai.

 

 

 

Related posts

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay?

NP Tú Trinh

Sai thông tin về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất gói thầu ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về tranh chấp trong hợp đồng tư vấn thiết kế ?

NP Tú Trinh

Đất có sổ đỏ cho chú sử dụng một phần thì có bị mất hay không ?

NP Tú Trinh

Những vấn đề từ "sở hữu toàn dân"

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục để mua đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Ủi phẳng đồi để làm nhà có vi phạm pháp luật ?

NP Tú Trinh

Nhận chuyển nhượng đất đai liên quan đến Thi hành án dân sự?

NP Tú Trinh

Vấn đề sổ đỏ bị chính quyền xã phong tỏa không cho rút về ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More