Tư vấn Đất đai

Đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành. Những TTHC này đều thuộc những lĩnh vực liên quan nhiều nhất đến người dân và doanh nghiệp như thuế, hải quan, công chứng, khám chữa bệnh, xây dựng…

Đây được coi là Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chính trị xã hội rất lớn, mở đầu cho việc đơn giản hóa xem xét trên 5.000 TTHC còn lại.

Trong tổng số 258 TTHC được đơn giản hóa, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 22 TTHC, Bộ Y tế 18, Ngân hàng Nhà nước 15, Bộ Công an 10, Bộ Công thương 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo 5, Bộ Giao thông vận tải 7… Đặc biệt, Bộ Tài chính có nhiều thủ tục được đơn giản nhất gồm 61 TTHC, trong đó có 41 thủ tục thuộc lĩnh vực hải quan và 20 thủ tục thuộc lĩnh vực thuế.

Cụ thể, theo phương án đơn giản hóa các TTHC rà soát ưu tiên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, sẽ bãi bỏ một số TTHC trong lĩnh vực hải quan như: Cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan. Một số thủ tục được rút ngắn thời hạn giải quyết xuống dưới 8 giờ như: Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đưa ra kho CFS, thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho CFS.

Trong lĩnh vực thuế, đơn giản hóa các thủ tục: Mua hóa đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh, mua hóa đơn các lần tiếp theo đối với các tổ chức kinh doanh, đăng ký mẫu hóa đơn tự in, đăng ký lưu hành hóa đơn tự in theo hướng mở rộng các đối tượng được quyền sử dụng hóa đơn tự phát hành theo các tiêu chí được Bộ Tài chính quy định. Chỉ áp dụng việc mua hóa đơn giá trị gia tăng do Bộ Tài chính phát hành đối với các tổ chức mới thành lập, các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ, không có khả năng tự in hóa đơn.

Đối với thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (cấp Cục và Chi cục), phân loại đối tượng để quy định tần suất kê khai thuế: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai thuế 3 tháng/lần, còn các doanh nghiệp lớn kê khai thuế 1 tháng/lần. Hay như thủ tục nộp thuế (cấp Cục và Chi cục) sẽ được sửa đổi cách thức thực hiện theo hướng mở rộng danh sách các ngân hàng tham gia hệ thống thông tin thu, nộp thuế, kể cả các ngân hàng thương mại cổ phần.

Việc đơn giản hóa các TTHC nói trên sẽ góp phần rút ngắn thời gian, hạn chế phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ những vướng mắc, trở ngại mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay, tiết giảm được ít nhất 5.700 tỷ đồng/năm.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  –

 

Thông qua dự án luật, pháp lệnh liên quan đến đơn giản hóa TTHC trước 31/12/2010

Để thực thi Nghị quyết đơn giản hóa 258 TTHC ưu tiên, các Bộ, ngành phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi 14 Luật, 3 Pháp lệnh, 41 Nghị định, 8 Quyết định của Thủ tướng và ban hành theo thẩm quyền để sửa đổi 60 Thông tư, 40 Quyết định của Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành.

Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án đơn giản hóa 258 TTHC được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này theo nguyên tắc 1 văn bản sửa nhiều văn bản và thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để thực hiện hành công phương án đơn giản hóa 258 TTHC vừa được Chính phủ thông qua, các Bộ, ngành cần quyết liệt triển khai đồng bộ công tác cải cách TTHC, trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC theo đúng phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua.

Cụ thể, đối với các phương án đơn giản hóa TTHC không liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh, trước ngày 31/7/2010, các Bộ, ngành phải ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC.

Còn đối với các phương án đơn giản hóa TTHC có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh, trước ngày 30/11/2010, các Bộ, ngành xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Dự án Luật. Bộ Tư pháp sẽ chủ trì việc tổng hợp dự án luật, pháp lệnh do các Bộ, ngành gửi đến để xây dựng văn bản chung, trình Chính phủ thông qua trước ngày 31/12/2010 dưới hình thức môt luật sửa nhiều luật, một pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh theo trình tự thủ tục rút gọn, trừ những trường hợp đặc thù do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực thi các phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, các Bộ, ngành kịp thời phát hiện và chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan theo thẩm quyền hoặc có đề nghị, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về TTHC cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ thông qua.

Tuấn Khang

(Nguồn: Nghị quyết 25/NQ-CP)

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

———————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

Related posts

Có được đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất được UBND xã tạm giao không?

NP Tú Trinh

Phương thức đền bù khi nhà nước thu hồi đất mặt nước (ao, hồ) ?

NP Tú Trinh

Tư vấn kiến nghị đất đai

NP Tú Trinh

"Lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị mới"

NP Tú Trinh

Ai được quyền sở hữu đất hành lang giao thông ?

NP Tú Trinh

Tư vấn xin xác nhận lại đất của hộ gia đình ?

NP Tú Trinh

Đất dưới 30 m2 vẫn có thể được cấp sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Có thể làm sổ hồng khi mua bán nhà ở bằng giấy tờ viết tay có xác nhận của tổ trưởng khu vực không ?

NP Tú Trinh

Thủ tục làm bìa đỏ thêm một phần diện tích đất chuyển nhượng ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More