Tư vấn Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thanh toán tiền mua cổ phần từ cá nhân bằng tiền mặt có được không?

Công ty mình muốn mua lại phần vốn do cá nhân sở hữu tại một công ty và dự định sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Vậy cho mình hỏi việc mua vốn góp thanh toán tiền mặt trong trường hợp này có được hay không? Mình xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán tiền mặt quy định như sau:

Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Như vậy, đối với các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

Related posts

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung gì?

NP Tú Trinh

Hợp đồng ký với công ty nước ngoài có cần phải đóng dấu không?

NP Tú Trinh

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại ?

NP Tú Trinh

Thủ tục tách công ty cổ phần?

NP Tú Trinh

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

NP Tú Trinh

Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

NP Tú Trinh

Thủ tục đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

NP Tú Trinh

Chi nhánh có phải kê khai thuế không?

NP Tú Trinh

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

NP Tú Trinh

Leave a Comment