Tư vấn Dân sự

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

Tôi và chồng tôi sống với nhau từ 2016 đến nay và không đăng ký kết hôn. Chúng tôi có hai đứa con chung, một bé 2 tuổi, một bé 9 tháng. Tháng 6/2019 chồng tôi mất và để lại di chúc trong đó cho toàn bộ di sản cho vợ trước (vợ có kết hôn) và con của vợ trước đó. Vậy cho tôi hỏi tôi có được quyền yêu cầu vợ trước của chồng tôi chia thừa kế cho tôi và các con được không? Tôi xin cảm ơn.

 NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, đối với quyền hưởng thừa kế của các con.

Hiện tại pháp luật dân sự không có quy định về việc phân biệt quyền thừa kế theo pháp luật của con trong giá thú và con ngoài giá thú đối với di sản thừa kế của cha để lại. Do vậy, để bảo vệ quyền được hưởng thừa kế của con chị, chị phải cung cấp được đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hai đứa con của chị là con của người chồng đã mất. Khi chứng minh các con của chị là con đẻ của người chồng thì các bé sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS 2015 và được hưởng di sản thừa kế cho cha để lại.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Tiếp đó, pháp luật cũng quy định các trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc.

“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

Theo đó, đối với con chưa thành niên/cha/mẹ/vợ/chồng hoặc con thành niên mà không có khả năng lao động sẽ được hưởng 2/3 di sản đối với suất của người thừa kế theo pháp luật nếu di chúc mà người chết để lại không cho họ hưởng di sản hoặc cho hưởng phần ít hơn 2/3 nêu trên.

Trong trường hợp của chị, nếu chị chứng minh được các con của chị là con đẻ của người cha đã mất thì mặc dù trong di chúc để lại không cho các con của chị hưởng di sản thừa kế thì các con chị vẫn sẽ được nhận di sản, tương ứng với mỗi bé là 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Thứ hai, đối với quyền hưởng thừa kế của chị.

Theo các quy định trên, chị không phải là người hưởng di sản theo di chúc thừa kế, cũng không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS 2015, đồng thời chị cũng không thuộc trường hợp được hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc. Do đó, chị sẽ không được quyền hưởng di sản thừa kế mà chồng chị để lại.

Đối với trường hợp của các con chị, nếu chị chứng minh được con chị là con đẻ của người chồng đã mất theo trình bày nêu trên thì chị có thể khởi kiện tại TAND huyện nơi cư trú cuối cùng của chồng chị trước khi chết để đòi lại quyền lợi cho các con.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

 

Related posts

Tài sản của người bị tuyên bố đã chết được xử lý thế nào?

NP Tú Trinh

Cháu ruột có được hưởng di sản thừa kế của bà nội để lại không?

NP Tú Trinh

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác bị xử lý thế nào?

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Mẫu Đơn xin con nuôi trong nước

NP Tú Trinh

Từ ngày 11/01/2021, cho phép bắn pháo hoa trong ngày cưới, sinh nhật

NP Tú Trinh

Có được đặt tên con bằng tiếng nước ngoài hay không?

NP Tú Trinh

Lãi suất cho vay giữa cá nhân như thế nào thì hợp pháp?

NP Tú Trinh

Đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú có được không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More