Tư vấn Dân sự

Con gây thiệt hại cha mẹ có phải bồi thường?

Con trai tôi năm nay 7 tuổi, trong một lần gây xích mích với bạn cháu đã vô tình làm bạn gãy chân. Bây giờ gia đình nhà cháu bé yêu cầu gia đình tôi phải bồi thường. Vậy cho tôi hỏi gia đình tôi có phải bồi thường trong trường hợp này không? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, đối với người chưa đủ 15 tuổi mà gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Các chi phí bồi thường sẽ được tính căn cứ vào các chi phí nêu tại Điều 590 nêu trên.

Trong trường hợp của bạn, con bạn mới chỉ 7 tuổi và gây thiệt hại cho người khác thì bạn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe đứa bé kia bị xâm phạm theo quy định của pháp luật.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

Related posts

Không tìm thấy di chúc phân chia di sản thừa kế như thế nào ?

NP Tú Trinh

Quy định về căn cứ đi nghĩa vụ quân sự

NP Tú Trinh

Nhờ người khác ép đòi lại khoản tiền nợ có hợp pháp không ?

NP Tú Trinh

Thi hành án theo thỏa thuận của các đương sự ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản?

NP Tú Trinh

Tội trộm cắp tài sản và trách nhiệm hình sự ?

NP Tú Trinh

Bồi thường thiệt hại hư hỏng xe máy do tai nạn giao thông ?

NP Tú Trinh

Tư vấn đổi tên cho con vì tên giống con gái ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng ?

NP Tú Trinh

2 comments

Avatar
SEO Reseller Tháng Một 30, 2020 at 5:45 chiều

Awesome post! Keep up the great work! 🙂

Reply
NP Tú Trinh
NP Tú Trinh Tháng Hai 3, 2020 at 2:02 sáng

Thank you.

Reply

Leave a Comment