Tư vấn Dân sự Tư vấn Đất đai

Con có được thay mẹ bị tâm thần bán đất không?

Mẹ của bạn em có vấn đề về tâm thần và đã từng được bác sĩ cho nhập viện điều trị tâm thần. Dạo gần đây cô ấy muốn bán đất cho người khác. Vậy cho em hỏi cô ấy có vấn đề về tâm thần như vậy thì con trai cô ấy có được quyền đứng tên bán đất giùm không? Em xin cảm ơn ạ.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Điều 16 và Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Năng lực này có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

Một người bị tâm thần chỉ được xác định là mất năng lực hành vi dân sự khi được Tòa án ra quyết định tuyên bố người đó là người mất năng lực hành vi dân sự dựa trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Khi đó, mọi giao dịch dân sự của người này đều phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Điều 53 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự như sau:

Điều 53. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự

Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này thì người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau:

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.

3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự bao gồm: vợ hoặc chồng; con nếu cha mẹ hoặc một trong hai người bị mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ nếu người mất năng lực hành vi dân sự đã thành niên chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà những người này không đủ điều kiện làm giám hộ.

Như vậy, người tâm thần bắt buộc phải được Tòa án tuyên bố bằng quyết định rằng người đó bị mất năng lực hành vi dân sự thì mới được coi là mất năng lực hành vi dân sự. Còn nếu họ chưa được Tòa án tuyên bố thì họ vẫn được coi là đủ năng lực pháp luật dân sự và được toàn quyền tự mình thực hiện giao dịch dân sự.

Trong trường hợp của bạn, mặc dù mẹ của bạn kia đã từng nhập viện điều trị tâm thần nhưng chưa được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì người mẹ vẫn còn đủ năng lực pháp luật dân sự và được toàn quyền tự mình thực hiện giao dịch dân sự.

Nếu bạn của bạn lo ngại bệnh tâm thần của người mẹ sẽ khiến người mẹ giao dịch tài sản một cách không kiểm soát thì bạn của bạn – với tư cách là người con hoặc một cá nhân khác có quyền, lợi ích liên quan có thể làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố người mẹ mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Sau khi Tòa án có quyết định tuyên bố người mẹ bị mất năng lực hành vi dân sự và xác định người con là người giám hộ của người mẹ thì người con có quyền đại diện người mẹ để xác lập các giao dịch mua bán có liên quan. Còn ngược lại, nếu người mẹ không bị Tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự thì người con không được quyền đứng tên để bán tài sản của người mẹ.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

Related posts

Không tạo điều kiện cho hàng xóm xây dựng nhà có phạm luật không?

NP Tú Trinh

Giải đáp vướng mắc trong việc bán đất với hợp đồng đặt cọc ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Mẹ bán đất có cần được sự đồng ý của con trai hay không?

NP Tú Trinh

Quy định của luật đất đai về giao đất thực địa làm nhà ở ?

NP Tú Trinh

Thủ tục tặng cho nhà đất cho cháu?

NP Tú Trinh

Tư vấn khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế là mảnh đất tổ tiên ?

NP Tú Trinh

Giải quyết tranh chấp đất đai khi chỉ có nhân chứng sống?

NP Tú Trinh

Tư vấn về đất phần trăm ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More