Tư vấn Đất đai

Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai?

 Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Đất đai năm 2003: Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước.

Chính phủ quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật đất đai.

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

———————————————-
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Làm giấy chứng nhận sử dụng đất ở?

NP Tú Trinh

Dịch vụ công chứng tại nhà

NP Tú Trinh

Giải quyết như thế nào hàng xóm lấn chiếm đất?

NP Tú Trinh

Dịch vụ cung cấp văn phòng ảo

NP Tú Trinh

Hỏi về thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở ?

NP Tú Trinh

Quy định của Luật đất đai 2003 về đất sông, ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng?

NP Tú Trinh

Quyền lợi liên quan đến đất xây dựng công trình kinh tế ?

NP Tú Trinh

Có được cho phép sử dụng đất nghĩa địa để sản xuất kinh doanh không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More