Tư vấn Đất đai

Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai?

 Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Đất đai năm 2003: Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước.

Chính phủ quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật đất đai.

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

———————————————-
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Cơ quan bảo hiến ở các nước

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp sổ đỏ và mức phí, lệ phí phải nộp ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp về quyền sở hữu: Thay đổi quyết định sau 11 năm là sai ?

NP Tú Trinh

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình sử dụng đất ruộng ?

NP Tú Trinh

Tư vấn mức thuế phải đóng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Hóc Môn ?

NP Tú Trinh

Chứng thư định giá bất động sản ?

NP Tú Trinh

Dồn điền đổi thửa ruộng canh tác ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai là tài sản thừa kế do ông ngoại để lại ?

NP Tú Trinh

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More