Tư vấn Đất đai

Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai?

 Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Đất đai năm 2003: Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước.

Chính phủ quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật đất đai.

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

———————————————-
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Công ty có được tham gia đấu thầu cho dự án do chính công ty đó lập dự toán không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về tranh chấp yêu cầu dỡ bỏ bức tường riêng ?

NP Tú Trinh

Mức thuế chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất V.A.C ?

NP Tú Trinh

Các nước xung quanh Biển Đông và vấn đề trình hồ sơ ranh giới ngoài thềm lục địa

NP Tú Trinh

Tư vấn sang tên sổ đỏ căn nhà trong diện quy hoạch ?

NP Tú Trinh

Những khó khăn trong việc tòa án giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai

NP Tú Trinh

Làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Khái niệm quyết định hành chính và hành vi hành chính?

NP Tú Trinh

Việt kiều Mỹ có quốc tịch canada mua nhà ở Việt Nam được không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More