Tư vấn Đất đai

Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai?

 Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Đất đai năm 2003: Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước.

Chính phủ quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật đất đai.

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

———————————————-
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Tư vấn quyền sử dụng đất ở khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về hợp thửa đất theo quy định của pháp luật ?

NP Tú Trinh

Quy định về miễn tiền sử dụng đất đối với đất giãn dân?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

NP Tú Trinh

Xử lý hợp đồng bằng ngoại tệ : Kinh nghiệm của Nhật Bản

NP Tú Trinh

Thủ tục hành chính cấp đất dự trù xây mồ mả ?

NP Tú Trinh

Đòi lại quyền sử dụng đất đã bán chỉ có giấy viết tay ?

NP Tú Trinh

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình?

NP Tú Trinh

Làm sổ đỏ đất khai hoang như thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More