Tư vấn Đất đai

Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Cơ quan nào thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai?

 Trả lời:

Theo Điều 7 Luật Đất đai năm 2003: Quốc hội ban hành pháp luật về đất đai, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước.

Chính phủ quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai và quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật đất đai.

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

———————————————-
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo yêu cầu và tư vấn sang tên sổ đỏ;

6. Dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

Related posts

Ghi nợ tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá ?

NP Tú Trinh

Có chủ chương thu hồi đất để điều chỉnh, không giao đất có bị cưỡng chế không?

NP Tú Trinh

Văn bản pháp luật lượng đã nhiều còn chất …?

NP Tú Trinh

Hướng dẫn thủ tục và phí tách sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục tách sổ đỏ

NP Tú Trinh

Mất sổ đỏ, thừa kế quyền sử dụng đất như thế nào?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc đơn khiếu nại đối với cán bộ xã ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục xin cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ?

NP Tú Trinh

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà chung cư ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More