Tư vấn Dân sự

Có được thay đổi tên trong giấy khai sinh không?

Tôi không thích tên của mình lắm nên bây giờ tôi muốn thay đổi tên trong các giấy tờ như giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thì có được không? Nếu được thì thủ tục thay đổi tên như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền thay đổi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Theo quy định trên, bạn không thể lấy lý do không thích tên của mình để yêu cầu thay đổi tên được. Chỉ khi bạn thuộc một trong các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 28 nêu trên (ví dụ như tên của bạn có thể gây nhầm lẫn hoặc việc sử dụng tên hiện tại gây ảnh hưởng đến danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của bạn …) thì bạn mới có cơ sở để yêu cầu thay đổi tên trong các giấy tờ tùy thân.

Trong trường hợp bạn đảm bảo được lý do thay đổi tên theo quy định nêu trên thì bạn có thể đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu bạn từ đủ 14 tuổi trở lên) nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để giải quyết, hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu quy định);

– Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch;

– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

Related posts

Có được đặt tên con bằng tiếng nước ngoài hay không?

NP Tú Trinh

Dịch Covid-19 có phải là sự kiện bất khả kháng hay không?

NP Tú Trinh

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế?

NP Tú Trinh

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khi gây tai nạn giao thông?

NP Tú Trinh

Đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú có được không?

NP Tú Trinh

Mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền có hợp pháp không?

NP Tú Trinh

UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất không?

NP Tú Trinh

Bố vay nợ tiền thì con cái có phải trả thay?

NP Tú Trinh

Mẫu Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (VN-EN)

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More