Tin Tức Tư vấn Dân sự

Có được để lại di sản thừa kế cho hàng xóm?

Tôi năm nay 40 tuổi, không có vợ, con, bố mẹ tôi đều đã qua đời. Tôi muốn hỏi nếu trước khi tôi mất tôi muốn để lại thừa kế cho một bà hàng xóm không cùng huyết thống với mình thì có được hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Điều 609. Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Theo đó, bạn có thể định đoạt tài sản của mình bằng cách để lại di sản thừa kế cho người khác mà không bắt buộc người đó có phải là người thừa kế theo pháp luật.

Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo di chúc được lập hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện về sức khỏe, sự tự nguyện cũng như nội dung trong bản di chúc không được trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định pháp luật.

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Ngoài ra, pháp luật có quy định về trường hợp những người không có tên trong di chúc thì vẫn được hưởng thừa kế. Vấn đề này được quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Theo quy định này, đối với những người không được nhận di sản thừa kế theo di chúc, thì vẫn được quyền hưởng phần di sản bằng 2/3 suât của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, nếu người đó là:

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn, như bạn trình bày rằng bạn không có vợ, con, cũng không còn bố, mẹ; do vậy, bạn sẽ được quyền để lại toàn bộ di sản của mình cho người hàng xóm.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com 

 

 

 

Related posts

Nghỉ việc do Covid-19 người lao động được nhận trợ cấp gì?

NP Tú Trinh

Chú trọng ưu tiên tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học

NP Tú Trinh

Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận nuôi con

NP Tú Trinh

Tội nhận hối lộ có bị tử hình không?

NP Tú Trinh

Nhận ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam phải chịu loại thuế nào?

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

Lãi suất cho vay giữa cá nhân như thế nào thì hợp pháp?

NP Tú Trinh

Toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA)

NP Tú Trinh

Bỏ hoang đất không sử dụng có thể bị Nhà nước thu hồi?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More