Tư vấn Đất đai

Cán bộ nhà nước có được đứng tên sở hữu đất nông nghiệp không ?

Thưa luật sư, Tôi muốn biết: Bố mẹ tôi có cho tôi thừa kế một mảnh đất nông nghiệp nhưng tôi làm nhà nước có được phép đứng tên sổ đỏ đất nông nghiệp của bố mẹ để lại hay không?

Người hỏi: chiviyeuanh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật  của Nptlawyer.com ;

 

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

Luật cán bộ, công chức 2008

Nội dung trả lời:

Với trường hợp của bạn là người làm nhà nước tức là bạn là công chức, viên chức nên theo Luật cán bộ công chức 2008 thì bạn chỉ bị cấm không được thực hiện một số công việc sau đây:

Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

1. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại Điều này.

Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền

Như vậy. theo như các quy định trên đây thì bạn có quyền đứng tên số đất nông nghiệp nhận thừa kế của bố mẹ bạn vì pháp luật không hề cấm việc này.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Related posts

Diện tích tối thiếu là bao nhiều đủ điều kiện cấp sổ hồng?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử đụng đất ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất sau thời gian ở lâu dài nhưng chưa có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc thu hồi đất đai để thực hiện dự án xây dựng khu công nghệ cao ?

NP Tú Trinh

Tách thửa làm sổ đất có được không ?

NP Tú Trinh

Quy định về diện tích tối tiểu khi tách thửa ?

NP Tú Trinh

Biên bản họp dòng họ về việc phân chia phần đất từ đường

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc giảm thuế trước bạ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích 1500 m2 ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More