Tư vấn Đất đai

Chuyển từ đất thuê trả tiền hàng năm sang đất thuê trả tiền một lần

Công ty tôi là công ty tư nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng là Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất thuê trả tiền hàng năm. Vậy bây giờ công ty tôi muốn chuyển sang trả tiền thuê đất một lần hoặc sở hữu lâu dài thì có được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào. Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Thứ nhất, chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 16 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Điều 16. Chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại. Đơn giá thuê đất trả một lần của thời hạn sử dụng đất còn lại được xác định tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê và xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định nêu trên, pháp luật cho phép tổ chức kinh tế đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Theo đó, tổ chức kinh tế sẽ phải nộp tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

Thứ hai, chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang sở hữu lâu dài có được không?

Theo quy định tại Điều 125 Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau:

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

8. Đất tín ngưỡng;

9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

11. Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

12. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Như vậy, đất của công ty bạn là đất thương mại của tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê có thời hạn nên không thuộc một trong các trường hợp được sử dụng ổn định lâu dài. Do vậy, đất của công ty bạn sẽ không thể chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang sở hữu lâu dài.

Thứ ba, thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần

Khoản 7 Điều 9; Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ như sau:
7. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, bao gồm:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Hợp đồng thuê đất đã lập;

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Theo đó, bạn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên và nộp 01 bộ hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian giải quyết là không quá 30 ngày (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

Related posts

Thủ tục làm bìa đất ?

NP Tú Trinh

Thu hồi đất dự án vì lý do an ninh, quốc phòng

NP Tú Trinh

Chiếc bình sứ vỡ và kinh tế vỉa hè

NP Tú Trinh

Phí khi làm hồ sơ cấp sổ đỏ là bao nhiêu ?

NP Tú Trinh

Có được tự ý cơi nới nhà cửa trên đất còn đang tranh chấp ?

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

NP Tú Trinh

Căn cứ phân chia hạn mức sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn trường hợp cấp đất tái định cư khi thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Thu tiền sử dụng đất đối với đất khai hoang lấn chiếm khi cấp GCN như thế nào ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More