Tin Tức Tư Vấn Nghĩa Vụ Quân Sự

Chú trọng ưu tiên tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Ngày 26/10/2019, Bộ Quốc Phòng đã ban hành Chỉ thị số 98/CT-BQP về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị này, bên cạnh những kết quả tốt đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nhằm góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu thì vẫn còn rất nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây bức xúc trong dư luận, cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới ở một số đơn vị còn hạn chế … còn để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Vì vậy, trong thời gian tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sắp tới, công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Các bạn có thể xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây.Chỉ thị 98.2019

Related posts

Khoản trích khấu hao tài sản cố định có được tính vào chi phí được trừ hay không?

NP Tú Trinh

Cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau có thể chỉ bị phạt cảnh cáo?

NP Tú Trinh

Từ ngày 08/04/2020, Doanh nghiệp và người dân được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

NP Tú Trinh

Bị cận thị có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

NP Tú Trinh

Năm 2020, công bố thêm 8 án lệ mới

NP Tú Trinh

Tư vấn lấy lại tiền cọc mua bán đất

NP Tú Trinh

Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng

NP Tú Trinh

Toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA)

NP Tú Trinh

Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More