Tin Tức Tư Vấn Nghĩa Vụ Quân Sự

Chú trọng ưu tiên tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Ngày 26/10/2019, Bộ Quốc Phòng đã ban hành Chỉ thị số 98/CT-BQP về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Theo Chỉ thị này, bên cạnh những kết quả tốt đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nhằm góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo nguồn lực lượng dự bị động viên hùng hậu thì vẫn còn rất nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây bức xúc trong dư luận, cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới ở một số đơn vị còn hạn chế … còn để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Vì vậy, trong thời gian tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sắp tới, công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học và con em đồng bào dân tộc ít người, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Các bạn có thể xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây.Chỉ thị 98.2019

Related posts

Bị loạn thị có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

NP Tú Trinh

Nếu làm lây lan dịch bệnh, trốn cách ly thì có thể bị xử lý hình sự?

NP Tú Trinh

Một vài khía cạnh pháp lý từ vụ kiện công ty Lý Hải và bài thơ Gánh mẹ

NP Tú Trinh

Năm 2020, công bố thêm 8 án lệ mới

NP Tú Trinh

Công ty có được ủy quyền cho Chi nhánh sử dụng tài khoản?

NP Tú Trinh

Nhận ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam phải chịu loại thuế nào?

NP Tú Trinh

Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

NP Tú Trinh

Chỉ chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền nếu thuộc một trong 04 trường hợp

NP Tú Trinh

Người thuê nhà có quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn do dịch Covid-19 hay không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More