Tin Tức Tư vấn Thuế

Chi phí du lịch trả cho người thân của người lao động có được tính vào chi phí phúc lợi của người lao động không?

Công ty tôi có phúc lợi cho nhân viên được đi du lịch hàng năm. Năm nay công ty cho mỗi nhân viên được đưa theo vợ/chồng, con cái đi cùng và công ty sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Vậy cho tôi hỏi là những chi phí trả cho người thân của nhân viên có được tính vào chi phí phúc lợi cho nhân viên không? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ các quy định trên, khoản chi du lịch hàng năm cho bản thân và gia đình người lao động là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
  • Tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

(Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC)

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected] 

 

 

Related posts

Công ty mẹ có được ủy quyền cho chi nhánh sử dụng tài khoản không?

NP Tú Trinh

Một số quy định mới có hiệu lực kể từ tháng 01/2020

NP Tú Trinh

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản ?

NP Tú Trinh

Căn cứ tính thuế tài nguyên

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

Giám đốc bị tạm giam, công ty làm sao hoạt động?

NP Tú Trinh

Mở nhạc hát hò ồn ào có thể bị phạt đến 160 triệu đồng?

NP Tú Trinh

Công ty chưa phát sinh doanh thu thì có phải làm quyết toán thuế TNCN cho người lao động không?

NP Tú Trinh

Các trường hợp bị cưỡng chế hành chính về thuế ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More