Tin Tức Tư vấn Doanh nghiệp Tư vấn Thuế

Chi nhánh có phải kê khai thuế không?

Công ty tôi hoạt động mua bán linh kiện điện tử, có trụ sở chính tại Hà Nội, nay muốn mở Chi nhánh ở TP. Hồ Chí Minh. Vậy cho tôi hỏi chi nhánh này có phải thực hiện các thủ tục về thuế không?

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
  • Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP
  • Thông tư 119/2014TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 156/2013/TT-BTC, thông tư 111/2013/TT-BTC, thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tư 88/2013/TT-BTC, thông tư 85/2011/TT-BTC, thông tư 39/2013/TT-BTC và thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

Thứ nhất, về Thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016 về Người nộp lệ phí môn bài thì:

“Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Theo đó, đối với công ty bạn nếu thành lập chi nhánh thì chi nhánh sẽ chịu mức phí môn bài 1.000.000 đồng/năm.

Chi nhánh sẽ nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cơ quan thuế nơi có Chi nhánh tại TP.HCM) (Khoản 3 Điều 5 Nghị định 139/2016.

Thứ hai, về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 12 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“Điều 12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.”

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế như sau:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Khoản 7 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:  “Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.”

Vì bạn không nói rõ chi nhánh của bạn sẽ hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập, vì vậy căn cứ theo các quy định nêu trên, NPTLAWYER đưa ra hai trường hợp sau đây:

Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập: chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh (Cơ quan thuế tại TP. HCM).

Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc: hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Nếu công ty bạn có chi nhánh hạch toán thuộc trường hợp này công ty sẽ phải kê khai thuế tại cơ quan thuế tại Hà Nội.

Thứ ba, Thuế giá trị gia tăng

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 119/2013/TT-BTC quy định như sau:

“b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế  thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định trên thì nếu chi nhánh phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp. Trường hợp nếu doanh nghiệp tại Hà Nội nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì chi nhánh tại TP. HCM cũng được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC, theo đó:

VAT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào

Trong đó, VAT đầu ra = thuế suất x giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn bán ra

VAT đầu vào = thuế suất x giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn mua vào

Thuế suất được căn cứ theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

Related posts

Những thay đổi chính trong Incoterms 2020

NP Tú Trinh

Từng bị kết án vì Tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì có được hành nghề luật sư không?

NP Tú Trinh

Tung tin giả, gây hoang mang trên facebook bị phạt đến 20 triệu đồng

NP Tú Trinh

Mua bán đất không có giấy chứng nhận quyền sử đụng đất sẽ bị phạt nặng?

NP Tú Trinh

Cách tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất theo quy định hiện hành

NP Tú Trinh

Nếu làm lây lan dịch bệnh, trốn cách ly thì có thể bị xử lý hình sự?

NP Tú Trinh

Sinh viên xuất sắc sẽ được xét tuyển công chức

NP Tú Trinh

Gia đình cưỡng ép ly hôn thì phải làm như thế nào?

NP Tú Trinh

Có được để lại di sản thừa kế cho hàng xóm?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More