Tư vấn Dân sự Tư vấn Đất đai

Cháu ruột có được hưởng di sản thừa kế của bà nội để lại không?

Bà nội chồng em mất năm 2018 không để lại di chúc, di sản bà nội để lại là một căn nhà do nội đứng tên (ông nội chồng em đã mất). Sau khi bà nội mất bố chồng em đã sang tên sổ đỏ miếng đất và dự định bán. Vậy cho em hỏi chồng em có được chia giá trị miếng đất này từ di sản của bà nội để lại hay không hoặc nếu ba chồng em tự bán căn nhà thì có phải chia cho chồng em không? Em xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

….

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trong trường hợp của bạn, bà nội chồng của bạn mất không để lại di chúc thì di sản của bà sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Theo đó, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của bà sẽ được quyền hưởng phần di sản bằng nhau từ phần di sản mà bà để lại.

Như vậy, bố chồng bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất còn chồng bạn là cháu ruột nên thuộc hàng thừa kế thứ hai. Do đó, di sản bà nội để lại sẽ không được chia thừa kế cho chồng của bạn trong trường hợp này. Hơn nữa, nếu bố chồng bạn đã được đứng tên căn nhà hợp pháp (sau khi đã thỏa thuận phân chia di sản của những người cùng hàng thừa kế cũng như đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác mà bà nội để lại khi còn sống …) thì bố bạn được quyền định đoạt việc mua bán đối với căn nhà này mà không cần sự đồng ý của chồng bạn. Việc bố chồng bạn có muốn chia cho chồng bán giá trị tài sản căn nhà sau khi bán hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của bố chồng bạn.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

Related posts

Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất

NP Tú Trinh

Luật đất đai quy định như thế nào về đất sử dụng cho khu kinh tế?

NP Tú Trinh

Tư vấn chính sách dồn điền đổi thửa?

NP Tú Trinh

Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

NP Tú Trinh

Có được đền bù không khi làm đường vào cửa nhà ?

NP Tú Trinh

Phân loại hợp đồng và nguyên tắc khi giao kết hợp đồng

NP Tú Trinh

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai: Hầu hết sai sót đều liên quan đến chứng cứ

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More