Tôi định cho con trai út căn nhà mặt tiền và sẽ sang tên sổ đỏ cho nó. Nếu sau này tôi già cả, ôm yếu mà nó bất hiếu, không chăm sóc, phụng dưỡng tôi thì tôi có được đòi lại nhà không? Tôi xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Điều 457 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Hợp đồng tặng cho tài sản như sau:

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, pháp luật quy định có hai loại hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng tặng cho tài sản “không điều kiện” và hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.

Hợp đồng tặng cho tài sản “không điều kiện” như quy định tại Điều 457 trên là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu bên đó đền bù hay thực hiện nghĩa vụ gì, miễn là bên được tặng cho đồng ý nhận.

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện như quy định tại Điều 462 trên cũng là thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên trong hợp đồng này bên được tặng cho tài sản phải thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi được tặng cho tài sản, miễn là nghĩa vụ đó không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Như vậy, nếu hợp đồng tặng cho tài sản được lập là loại hợp đồng tặng cho tài sản không có điều kiện thì người tặng tài sản sẽ không có quyền đòi lại phần tài sản đã cho. Ngược lại, nếu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, theo đó ghi rõ nghĩa vụ của người được tặng cho phải thực hiện (thực hiện trước hoặc sau khi được tặng cho) và thực tế người được tặng cho không thực hiện hoặc thực hiện không được nghĩa vụ đã thỏa thuận thì người tặng cho tài sản có quyền đòi lại phần tài sản đã cho.

Trong trường hợp của bạn, nếu bạn cho con trai nhà đất với mục đích để con phụng dưỡng, chăm sóc cho mình nhưng con bạn bất hiếu, không chăm lo cho bạn thì bạn có quyền đòi lại phần nhà đất đã cho này. Tuy nhiên, để bạn được quyền đòi lại tài sản trong trường hợp con bạn bất hiếu thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, hợp đồng tặng cho nhà đất phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực đầy đủ.

Thứ hai, hợp đồng tặng cho nhà đất giữa bạn và con trai bạn là hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện. Trong hợp đồng tặng cho phải ghi rõ nghĩa vụ của con trai phải phụng dưỡng, chăm sóc mẹ, trường hợp con trai bạn không thực hiện nghĩa vụ này thì bạn có quyền đòi lại nhà cửa đã cho.

Thứ ba, sau khi được tặng cho nhà đất, con bạn không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ theo đúng với hợp đồng tặng cho.

Nếu hợp đồng tặng cho của bạn đáp ứng được các yêu cầu thứ nhất, thứ hai và con trai bạn không đáp ứng được yêu cầu thứ ba thì bạn có quyền yêu cầu con trai trả lại tài sản đã cho.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *