Tư vấn Đất đai

Các trường hợp thu hồi đất ?

Tôi có mua một lô đất ở một quận ven thành phố. Do chưa có nhu cầu sử dụng đất nên tôi cứ để đó. Tuy nhiên tôi có nghe tin là năm 2013 nhà nước sẽ thực hiện chia lại đất. Vậy liệu đất tôi đã mua có bị thu hồi không? Nếu đất của tôi bị thu hồi để chuyển cho người khác sử dụng (không thuộc diện các dự án ưu tiên của nhà nước) thì tôi có quyền khiếu nại không? Xin cảm ơn.(VT, Q.Tân Phú, TP. HCM)

Trả lời:

 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 quy định Nhà nước có quyền thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

1. Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

3. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

4. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

5. Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

6. Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây:

a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;

b) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

7. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

8. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

9. Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

10. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

11. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

12. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Khi thu hồi đất, người sử dụng đất được xem xét giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp việc thu hồi đất không đúng quy định hoặc đúng quy định nhưng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… không đúng với các quy định của pháp luật hiện hành thì bạn có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Thông thường là UBND cấp huyện nơi có đất).

 Căn cứ vào quy định pháp luật mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trên thì chúng ta thấy không nên mua đất nông nghiệp hay đất vườn để tích trữ trong khi bản thân mình và gia đình mình không có nhu cầu sử dụng đất. Chúng ta chỉ mua khi chúng ta có như cầu sử dụng mà thôi bởi Nhà nước có quyền thu hồi đất nếu “Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền”.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP – Nptlawyer.com ;

————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Thủ tục để cấp lại sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn quy định của pháp luật về xây dựng chung cư ?

NP Tú Trinh

Lịch sử ra đời của Công ước Luật biển 1982

NP Tú Trinh

Tư vấn đất bìa đỏ đồng sở hữu như thế nào ?

NP Tú Trinh

Hủy hợp đồng mua bán đất ?

NP Tú Trinh

Nhà trả chậm – Một thị trường tiềm năng

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc trùng số nhà

NP Tú Trinh

Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương và điều chỉnh thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More