Tư vấn Thuế

Các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN

Theo thống kê của Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, tính đến ngày 04/6/2019, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 80 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

  • Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc
  • Khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, các hiệp định này còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Dưới đây là tổng hợp các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngữa việc trốn lậu thuế giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN.

STT Tên Hiệp định Quốc gia ASEAN Ngày ký kết Ngày có hiệu lực Nội dung văn kiện
1 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Thái Lan 23/12/1992 29/12/1992 Bản tiếng Việt

 

2 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và Chính phủ nước Cộng hoà Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Singapore 02/3/1994 09/9/1994 Bản tiếng Việt

 

2a Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và Chính phủ nước Cộng hoà Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Singapore 12/9/2012 11/01/2013 Bản tiếng Việt
3 Hiệp định giữa Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Malaysia nhằm tránh đánh thuế hai lần và ngăn cản trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với các loại thuế thu nhập Malaysia 07/9/1995 13/8/1996 Bản tiếng Việt

 

4 Hiệp định giữa Chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập Lào 14/01/1996 30/9/1996 Bản tiếng Việt
5 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Indonesia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập Indonesia 22/12/1997 10/02/1999 Bản tiếng Việt

 

6 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Liên bang Myanmar về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập Myanmar 12/5/2000 12/8/2003 Bản tiếng Việt
7 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập Philippines 14/11/2001 29/9/2003 Bản tiếng Việt

 

8 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc hồi giáo Brunei Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập Brunei Darussalam 16/8/2007 01/01/2009 Bản tiếng Việt

 

9 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế với thuế đánh vào thu nhập Cam-pu-chia 31/03/2018 Bản tiếng Việt

Để tìm hiểu thêm về nội dung và cách áp dụng của các hiệp định tránh đánh thuế hai lần, quý vị có thể tham khảo bài giới thiệu sau của Tổng cục thuế – Bộ Tài chính:

– Giới thiệu về các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Nguồn: http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/9186-cac-hiep-dinh-tranh-danh-thue-hai-lan-giua-viet-nam-va-cac-quoc-gia-thanh-vien-asean

NPTLAWYER.

Related posts

Có bao nhiêu khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế?

NP Tú Trinh

Tư vấn về hóa đơn GTGT và hóa đơn thương mại khi xuất khẩu?

NP Tú Trinh

Thu nhập chịu thuế có phải quy đổi ra đồng Việt Nam không?

NP Tú Trinh

Được anh trai ruột tặng cho nhà thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

NP Tú Trinh

Chứng từ giấy có được sử dụng để giao dịch thay thế cho hóa đơn điện tử hay không?

NP Tú Trinh

Từ ngày 08/04/2020, Doanh nghiệp và người dân được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

NP Tú Trinh

Gửi hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam có phải chịu thuế nhập khẩu?

NP Tú Trinh

Tôi làm ruộng thì có cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

NP Tú Trinh

Nhận ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam phải chịu loại thuế nào?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More