Tư vấn Đất đai

Có quyền yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp cho con gái và con rể không ?

Thưa Luật sư! – Ông bà nội tôi ( ông tôi đã mất năm 1998) có mảnh đất khoảng 1000 m2 ở G.L ( đất do cha ông để lại). Diện tích này hiện nay chia làm 3 phần – Phần 1 cho con gái lớn: 240m2 đã làm sổ đỏ năm 2005 – Phần 2 cho con trai bé ( hiện bà tôi vẫn đứng chủ hộ khẩu): 450m2. Đã làm nhà năm 1989 và làm sổ đỏ năm 2005.

– Phần 3: cho cô con gái và con rể ở và xây dựng nhà cửa ( không có di chúc hoặc giấy tờ cho hẳn) từ năm 1983 tới nay. Năm 2005 vợ chồng nhà cô con gái làm sổ đỏ mà không thông báo cũng không có chữ ký hay di chúc gì của ông bà nội tôi và kê khai phần diện tích đè lên cả phần móng nhà của nhà con trai bé ( bà nội tôi đang ở cùng con trai bé). Hiện nay yêu cầu của bà nội tôi là yêu cầu nhà con gái và con rể trả lại phần diện tích đè lên móng nhà của con trai bé nhưng không được đồng ý ( đã 2 lần hòa giải ở thôn và 1 lần ở UBND xã nhưng nhà cô con gái và con rể không đồng ý) và nói là bà nội tôi là "gái theo trai" đi lấy chồng thì không có quyền gì. – Vậy xin Quý công ty và luật sư tư vấn giúp trong trường hợp này: + Bà nội tôi có quyền yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp cho con gái và con rể không vì bà tôi hiện nay đã 95 tuổi? (nhưng vẫn tỉnh táo và đi lại bình thường). Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật đất đai  của Nptlawyer.com ;.

>> Luật sư tư vấn Luật đất đai trực tuyến gọi : 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Nptlawyer.com ;. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội

Căn cứ theo Điều 101 Luật Đất đai 2013; Điều 20, 21, 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Và Điều 100 của Luật Đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ được cấp khi mảnh đất này là đất không có tranh chấp. Mảnh đất của nhà con trai bé theo bạn cung cấp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 450m2 nhưng sau đó cô con gái và con rể kê khai phần diện tích đè lên cả phần móng nhà của nhà con trai bé. Tuy nhiên ở đây thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xem xét, đo đạc, kiểm tra xem phần đất này có tranh chấp hay không mà vẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng cô con gái. Do đó, Giấy chứng nhận này không được xem là hợp pháp và khi đó căn cứ theo Điều 7 Luật khiếu nại 2011 thì: 
1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Sau khi xem xét đơn khiếu nại của bà nội bạn thì việc thu hồi Giấy chứng nhận này sẽ căn cứ theo Điều 106 Luật đất đai 2013 như sau: 

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  hoặc gửi qua email: npttrinhlaw@gmail.com  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Nptlawyer.com ;.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư đất đai. 

Related posts

Lúng túng khi thực hiện chuyển giao quyền chứng thực

NP Tú Trinh

Các căn cứ để xác định loại đất trên thực địa?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục đăng ký xin cấp sổ đỏ lần đầu?

NP Tú Trinh

Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp

NP Tú Trinh

Việt kiều có thể mua đất hoặc nhà ở Việt Nam không ?

NP Tú Trinh

Có phải xin giấy phép xây dựng trước khi xây dựng công trình ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai chính quyền không giải quyết,làm thế nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về vấn đề mua bán đất trồng trọt được quyền sử dụng lâu dài?

NP Tú Trinh

Tách sổ đỏ không cần sự đồng ý của bên mua có được không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More