Tư vấn Đất đai

Có được đền bù khi giải tỏa với phần đất mua thuộc công ty ?

Kính chào các luật sư Diễn Đàn Luật;! tôi gửi email này rất mong nhận được sự tư vấn của các luật sư về vấn đề đất đai. Tôi xin được trình bày cụ thể như sau: công ty A được nhà nước giao đất trồng cây, đến năm 1986 công ty A đứng ra xin kinh phí của nhà nước để xây dựng 1 căn nhà 2 tầng với tổng số 20 phòng để làm nhà ở cho cbcnv và văn phòng làm việc.

Nhưng kinh phí đó lại được cấp trực tiếp cho 1 công ty khác (gọi là công ty B). Và công ty B là đơn vị xây dựng toà nhà này. Sau khi xay dựng xong công ty B được sử dụng 1 phòng để ở. Đến năm 1988 thì cong ty B có làm quyết định thanh lý nhà cho 1 cán bộ của công ty B, và sau đó năm 1991 gia đình tôi mua lại của ông cán bộ đó. Căn nhà có diện tích 28m2 trên giấy tờ, nhưng vì do căn nhà ờ tầng 1 mà gia đình tôi đã sử dụng toàn bộ số đất thừa phía sau căn nhà với diện tích là 100 m2. Nhưng từ năm 1991 đến nay gia đình tôi ở căn nhà này nhưng không phải đóng thuế đất (thuế đất do công ty A đóng toàn bộ). Nay gia đình tôi thuộc diện giải tỏa, tôi xin hỏi nếu giải toả gia đình tôi được đền bù như thế nào? 100 m2 đất gia đình tôi sử dụng phía sau vẫn thuộc đất của công ty A quản lý và đóng thuế thì gia đình tôi có được giải quyết đền bù không? Tôi rất mong nhận được câu trả lời, tư vấn sớm của các luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn các luật sư! 

Trả lời:Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Nptlawyer.com ;. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội  

Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này”.

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 gồm:

"1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”.

Điều 64 quy định về Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai:

1. Các trường hợp thu hồi đất do  vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

2. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65:

“Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn”.

Khoản 2 Điều 77 được quy định: “Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng gia đình bạn ở phần đất nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Do vậy, Đất và nhà  gia đình bạn đã ở từ năm 1991 (trước năm 2004), nếu trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất đó thì sẽ thuộc khoản 2 Điều 77 Luật đất đai 2013. được bồi thường đối với phần diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng không được vượt quá hạn mức gia đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013. Còn nếu không, do gia đình bạn không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhà nước khi thu hồi sẽ bồi thường cho doanh nghiệp, khi đó bạn phải làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để được nhận bồi thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  hoặc gửi qua email: npttrinhlaw@gmail.com  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Nptlawyer.com ;.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật đất đai.

Related posts

Thời hạn được sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ?

NP Tú Trinh

Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Hợp đồng tặng cho bất động sản không được công chứng, chứng thực ?

NP Tú Trinh

Thủ tục và phí khi chuyển quyền sở hữu sang sổ hồng ?

NP Tú Trinh

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất khi đang thế chấp?

NP Tú Trinh

Mua phải đất bị kê biên thi hành án xử lý như thế nào?

NP Tú Trinh

7 ý tưởng quảng cáo gây sốt nhất Internet năm 2009

NP Tú Trinh

Thắc mắc về việc đo đạc đất của UBND Thành phố ?

NP Tú Trinh

Chế tài xử lý khi không xin giấy phép xây dựng nhà trẻ ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More