Tư vấn Đất đai

Bán đấu giá bất động sản ?

1. Việc bán đấu giá bất động sản được thực hiện tại nơi có bất động sản hoặc nơi do người bán đấu giá xác định.

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 

2. Sau khi có thông báo về việc bán đấu giá bất động sản, những người muốn mua phải đăng ký mua và phải nộp một khoản tiền đặt trước. Danh sách những người đăng ký mua được công bố công khai tại nơi bán đấu giá.

3. Trong trường hợp mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu người mua từ chối mua thì không được hoàn trả khoản tiền đó.

4. Người bán đấu giá phải hoàn trả khoản tiền đặt trước cho những người khác đã đăng ký mà không mua được tài sản bán đấu giá.

5. Việc mua bán bất động sản bán đấu giá được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải được đăng ký, nếu pháp luật có quy.

Liên hệ sử dụng dịch vụ hoặc tư vấn luật đất đai:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY Nptlawyer.com ;

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật trực tuyến, gọi:

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@Nptlawyer.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai

———————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

NP Tú Trinh

Tranh chấp quyền sở hữu đất và tài sản gắn liền với đất ?

NP Tú Trinh

Có được chuyển quyền sử dụng đất từ chồng sang vợ?

NP Tú Trinh

Không có hộ khẩu có được mua đất ?

NP Tú Trinh

Thay đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất

NP Tú Trinh

Vấn đề mua đất tái định cư và chuyển quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về đền bù đất canh tác?

NP Tú Trinh

Hộ gia đình có được chuyển nhượng đất nông nghiệp không ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More