Tư vấn Hôn nhân Gia đình

Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Diễn Đàn Luật; cung cấp mẫu biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng để Quý khách hàng tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan:

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

——————————————————————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG[1]

Chúng tôi ký tên dưới đây :

 • Vợ :                                                                                                                            

 Ngày, tháng, năm sinh :  

Chứng minh nhân dân số :……………………….. do…………………………………………………….                   

cấp ngày……………………… tháng…………………….. năm…………………………………………….

Địa chỉ thường trú            :………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                               

 • Chồng :                                                                                                                         

Ngày, tháng, năm sinh :                                                                                                   

Chứng minh nhân dân số :……………………………………….. do…………………………………….            

cấp ngày……………………… tháng……………….. năm………………………………………………….

Địa chỉ thường trú            :………………………………………………………………………………….

                                               ……………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ………………….. đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số :       do        cấp ngày    

Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau :

1. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­…………………………. đường­­­­…………………………………………………….

phường (xã)……………………… quận (huyện)…………………………………………………….. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Căn nhà tọa lạc tại số :………………………. đường­­­­……………………………………………………….

phường (xã) quận : …………………………………. (huyện) :…………………………… theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­……………………………………. đường­­­­………………………………………….

phường (xã)……………………… quận (huyện)………………………………………….. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay vì lý do : Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác :……………………………………………….

bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau :

1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :…………………………………………………………….

Theo như miêu tả dưới đây :

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :

 • Loại                                   :…………………………………………………………………………….                                         :
 • Cấu trúc                            :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích khuôn viên         :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích xây dựng           :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích sử dụng             :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích trong lộ giới       :…………………………………………………………………………….

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày………………………..)

được chia cho Ông (Bà) :…………………………………………………………………………………….

(b) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :……………………………………………………………………..

Theo như miêu tả dưới đây :…………………………………………………………………………..

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :

 • Loại                                   :…………………………………………………………………………….                                         :
 • Cấu trúc                            :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích khuôn viên         :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích xây dựng           :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích sử dụng             :…………………………………………………………………………….
 • Diện tích trong lộ giới       :…………………………………………………………………………….

     (Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý Đô thị quận (Phòng Xây dựng và giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày………………….)

     được chia cho Ông (Bà) :……………………………………………………………………………………..

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số………TP.HCM chứng nhận :

 Một phần (toàn bộ) căn nhà số : ………………………… hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà) :           Ông (Bà) :……………………………. có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)………………………số tiền chênh lệch trị giá nhà là :……………Ông (Bà)………………………….được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày…………………………………………

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng …… năm……..

  (Ngày……….tháng……năm 200….)

                           Vợ                                                                                                Chồng

                   (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                                (Ký và ghi rõ họ, tên)

   

 

 


[1] Mẫu ny được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố                                                             

 

——————————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thủ tục ly hôn;

2. Dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực Hôn nhân gia đình;

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật: Lĩnh vực hôn nhân gia đình;

4. Luật sư Bảo vệ trong các vụ án Hôn nhân và gia đình;

5. Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực Hôn nhân – Gia đình;

6. Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự – hôn nhân – gia đình;

Related posts

Xử lý khoản nợ của vợ chồng và quyền nuôi con ?

NP Tú Trinh

Giải quyết vấn đề chia tài sản giữa cha đẻ và mẹ kế sau ly hôn ?

NP Tú Trinh

Phát hiện giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ có ly hôn được không ?

NP Tú Trinh

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án khi vợ đơn phương xin ly hôn?

NP Tú Trinh

Thực tiễn giải quyết án hôn nhân và gia đình: Khó ly hôn vì chồng ở…lung tung

NP Tú Trinh

Vợ chồng không có con và tài sản chung có cần ra tòa ly hôn không?

NP Tú Trinh

Điều kiện kết hôn với chiến sỹ công an ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn có chồng phạm tội

NP Tú Trinh

Tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More