Tin Tức Tư Vấn Nghĩa Vụ Quân Sự

Bị loạn thị có được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

Mắt em bị loạn thị, hai mắt đều bị loạn 1,5 đi ốp. Tháng vừa rồi em có nhận được giấy gọi đi khám  sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Em muốn hỏi là em bị loạn thị như vậy thì có được miễn nghĩa vụ quân sự không ạ? Em xin cảm ơn.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, việc phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Thông tư liên tịch này. Căn cứ bảng tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật đối với các bệnh về mắt thì:

TT BỆNH TẬT ĐIỂM
1 Thị lực (không kính):
  Thị lực mắt phải                  Tổng thị lực 2 mắt
  10/10                                       19/10 1
  10/10                                       18/10 2
  9/10                                         17/10 3
  8/10                                         16/10 4
  6,7/10                                  13/10 -15/10 5
  1, 2, 3, 4, 5/10                       6/10 -12/10 6
2 Cận thị:  
  – Cận thị dưới -1,5 D 2
  – Cận thị từ – 1,5 D đến dưới – 3 D 3
  – Cận thị từ – 3 D đến dưới – 4 D 4
  – Cận thị từ – 4 D đến dưới – 5 D 5
  – Cận thị từ – 5 D trở lên 6
  – Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt Dựa vào thị lực không kính tăng lên 1 điểm
3 Thoái hoá hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên) 6
4 Viễn thị:
  – Viễn thị dưới + 1,5 D 3
  – Viễn thị từ + 1,5 D đến dưới + 3 D 4
  – Viễn thị từ + 3 D đến dưới + 4 D 5
  – Viễn thị từ + 4 D đến dưới + 5 D 6
  – Viễn thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt 4
5 Các loại loạn thị 6

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch này về việc Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự thì

1. Căn cứ phân loại sức khỏe:

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho điểm:

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 – 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 quy định Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ về Tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp bạn bị loạn thị sẽ bị đánh giá là 6 điểm và thuộc phân loại sức khỏe loại 6 và sẽ không thuộc đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com 

Related posts

Toàn văn Cáo trạng vụ Mobifone mua AVG

NP Tú Trinh

Tính lương thế nào nếu trực ca đêm vào ngày nghỉ?

NP Tú Trinh

Nhận ô tô được tặng cho từ nước ngoài về Việt Nam phải chịu loại thuế nào?

NP Tú Trinh

Từ ngày 08/04/2020, Doanh nghiệp và người dân được gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

NP Tú Trinh

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp các loại thuế gì?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

NP Tú Trinh

Sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

NP Tú Trinh

Khẩu trang y tế được miễn thuế nhập khẩu cho đến khi hết dịch Coronavirus

NP Tú Trinh

Không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More