Thưa Luật sư, hiện nay cháu 18 tuổi và cháu bị cận mắt trái là 0,5 độ, mắt phải là 5,5 độ và cháu bị hội chứng rối loạn lo âu. Vậy cháu có được miễn nghĩa vụ quân sự không? Cháu cảm ơn

NPTLAWYER tư vấn cho bạn:

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về cách phân loại sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Như vậy, nếu công dân có sức khỏe thuộc loại 1, 2 hoặc 3 thì sẽ đạt tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo đó cách để xác định loại sức khỏe sẽ dựa vào số điểm của các chỉ tiêu về bệnh tật, cụ thể:

Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ đối với sức khỏe loại 3 là nếu công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị từ 1,5 diop trở lên hoặc viễn thị ở các mức độ) thì sẽ không đạt tiêu chuẩn sức khỏe để gọi nhập ngũ vào quân đội.

Trong trường hợp của bạn, mắt phải của bạn cận 5,5 diop nên sẽ thuộc trường hợp cận thị từ 5 diop trở lên và bị điểm 6 đối với bệnh này.

TT BỆNH TẬT ĐIỂM
2 Cận thị:  
  – Cận thị dưới -1,5 D 2
  – Cận thị từ -1,5D đến dưới -3D 3
  – Cận thị từ -3D đến dưới -4D 4
  – Cận thị từ -4D đến dưới -5D 5
  – Cận thị từ -5D trở lên 6

(Phần 1 Bảng số 2 Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự)

Do vậy, bạn có sức khỏe loại 6 tật khúc xạ về mắt nên bạn sẽ không đạt sức khỏe tiêu chuẩn để được gọi nhập ngũ vào quân đội.

NPTLAWYER cũng sẽ phân tích thêm cho bạn về hội chứng rối loạn lo âu.

TT BỆNH TẬT ĐIỂM
71 Rối loạn lo âu:  
  – Đã hồi phục 4
  – Đang tiến triển 5
  – Hay tái phát (từ 2 lần trở lên) 6

(Phần 4 Bảng số 2 Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự)

Như vậy, đối với bệnh rối loạn lo âu thì mức điểm thấp nhất là 4 điểm đối với bệnh đã hồi phục và cao nhất 6 điểm đối với bệnh hay tái phát từ 2 lần trở lên. Do vậy, nếu mắc bệnh này thì bạn cũng sẽ không đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia nhập ngũ.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ nhằm mục đích tham khảo. Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn có thể được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: npttrinhlaw@gmail.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *