Tư vấn Dân sự Tư vấn Lao động

Bị cách ly do đi du lịch, người lao động có được trả lương không?

Tháng 7/2020 tôi có đi du lịch Đà Nẵng về và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước tôi phải cách ly tại nhà (do ảnh hưởng của dịch Covid19). Vậy trong thời gian tôi cách ly tại nhà công ty có trả lương đầy đủ cho tôi hay không? Tôi xin cảm ơn Luật sư.

NPTLAWYER tư vấn cho bạn như sau:

Theo Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/3/2020 V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-1thì:

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Như vậy, việc người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly do (i) tác động trực tiếp của dịch Covid-19 và (ii) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì người sử dụng lao động (công ty) phải trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định. Theo đó, tiền lương ngừng việc sẽ do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

NPTLAWYER hy vọng tư vấn trên hữu ích cho bạn.

Trân trọng!

*Lưu ý: Tùy từng thời điểm có sự thay đổi về chính sách pháp luật mà nội dung tư vấn nêu trên có thể không phù hợp và được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]

 

Related posts

Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở tại Việt Nam?

NP Tú Trinh

Giám đốc bị tạm giam, công ty làm sao hoạt động?

NP Tú Trinh

Mẫu Biên bản giao nhận con nuôi

NP Tú Trinh

Di sản thừa kế là tài sản chung hay tài sản riêng?

NP Tú Trinh

Có được đổi tiền cũ, rách để lấy tiền mới không?

NP Tú Trinh

Lãi suất cho vay giữa cá nhân như thế nào thì hợp pháp?

NP Tú Trinh

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

NP Tú Trinh

Mẫu Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

NP Tú Trinh

Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More