Tư vấn Đất đai

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ?

1. Trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm hoặc cho người thứ ba theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm đối với thiệt hại mà bên mua bảo hiểm đã gây ra cho người thứ ba theo mức bảo hiểm đã thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại cho người thứ ba thì có quyền yêu cầu bên bảo hiểm phải hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho người thứ ba, nhưng không vượt quá mức trả bảo hiểm mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật đã quy định.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Related posts

Thay đổi ý kiến đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành tại cơ sở về tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Xây nhà phải cấp giấy phép xây dựng đối với ngôi nhà không ?

NP Tú Trinh

Giải quyết vấn đề Huyện cấp sai đối tượng quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Đòi lại nhà trên giấy chứng nhận cũ có được không?

NP Tú Trinh

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất chưa có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Tư vấn giải quyết đối với trường hợp cấp sai sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Giấy biên nhận thu tiền sử dụng đất không đúng quy định?

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc sở hữu nhà ở Việt Nam của Việt kiều ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More