Tư vấn Đất đai

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ?

1. Trong trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm hoặc cho người thứ ba theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm đối với thiệt hại mà bên mua bảo hiểm đã gây ra cho người thứ ba theo mức bảo hiểm đã thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 

2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã bồi thường thiệt hại cho người thứ ba thì có quyền yêu cầu bên bảo hiểm phải hoàn trả khoản tiền mà mình đã trả cho người thứ ba, nhưng không vượt quá mức trả bảo hiểm mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật đã quy định.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

Related posts

Chủ tịch nước mặc áo nông dân cày ruộng

NP Tú Trinh

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê được quy định như thế nào theo Luật đất đai 2003?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai về phần đất đã bán ?

NP Tú Trinh

Nguyễn tắc tránh xung đột lợi ích trong tư vấn pháp luật

NP Tú Trinh

Trường hợp tự ý làm sổ đỏ đất khi không được chủ sở hữu đồng ý giải quyết như thế nào ?

NP Tú Trinh

Thủ tục xin giấy phép quyền sử dụng nhà ở và chi phí

NP Tú Trinh

Giải pháp pháp lý về tiền thuế sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thông tin ghi trong sổ hồng ?

NP Tú Trinh

Phân định giữa khiếu nại và tố cáo và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng Luật Tố cáo và giải quyết tố cáo

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More