Tư vấn Đất đai

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở ?

Điều 136 Luật nhà ở 2005 quy định:

1. Căn cứ Luật nhà ở, định hướng phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

Nptlawyer.com ; biên tập

———————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Tư vấn lấy lại đất mà không có GCNQSDD ?

NP Tú Trinh

10 dự án bất động sản đình đám nhất năm 2010

NP Tú Trinh

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lập tại văn phòng công chứng

NP Tú Trinh

Mua nhà đất chỉ có giấy viết tay, muốn làm sổ đỏ thì thủ tục thế nào ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

NP Tú Trinh

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tòa bỏ quên tài sản trên đất

NP Tú Trinh

Bán đất vườn phải chịu những loại thuế nào ?

NP Tú Trinh

Đất đã sang tên rồi có đòi lại được không?

NP Tú Trinh

Tư vấn chính sách thu hồi đất chuồng trại ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More