Tư vấn Đất đai

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở ?

Điều 136 Luật nhà ở 2005 quy định:

1. Căn cứ Luật nhà ở, định hướng phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

Nptlawyer.com ; biên tập

———————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Mua một phần đất trong tổng thể số đất hiện có như thế nào ?

NP Tú Trinh

Có thể thay đổi phán quyết bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh không?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục hợp thửa đất phân lô đã có sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tăng giảm diện tích đất có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

NP Tú Trinh

Vấn đề sử dụng đất và làm sổ đỏ cho con trai đứng tên ?

NP Tú Trinh

Giải quyết thế nào khi cán bộ địa chính xã gây khó khăn trong thủ tục xin cấp sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Tư vấn thủ tục mua đất đã thế chấp tại ngân hàng?

NP Tú Trinh

Tư vấn pháp luật đất đai ?

NP Tú Trinh

Cách tính thuế khi sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More