Tư vấn Đất đai

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở ?

Điều 136 Luật nhà ở 2005 quy định:

1. Căn cứ Luật nhà ở, định hướng phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

Nptlawyer.com ; biên tập

———————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Giải quyết trường hợp diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích đất trong sổ đỏ ?

NP Tú Trinh

Mẹ chuyển giao quyền sử dụng đất cho con cần họp gia đình?

NP Tú Trinh

Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng: Biến tiền đặt cọc thành tiền mua đất

NP Tú Trinh

Nộp thuế thu nhập cá nhân đối với căn nhà duy nhất?

NP Tú Trinh

Tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ và thủ tục ủy quyền ?

NP Tú Trinh

Tư vấn và bảo vệ quyền lợi về việc: Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về tách sổ đỏ và chi phí chuyển mục đích sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

NP Tú Trinh

Tư vấn về khởi kiện tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More