Tư vấn Đất đai

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở ?

Điều 136 Luật nhà ở 2005 quy định:

1. Căn cứ Luật nhà ở, định hướng phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

Nptlawyer.com ; biên tập

———————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Xin tư vấn về việc bị yêu cầu thu hồi đất đã được sử dụng ổn định trong 30 năm ?

NP Tú Trinh

Vấn đề chia đất cho người thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 1993 ?

NP Tú Trinh

Hãy xây dựng chế độ quan liêu

NP Tú Trinh

Tư vấn về việc thi công đường làm hư hỏng nhà cửa của người dân ?

NP Tú Trinh

Hỏi đáp việc hỗ trợ đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất ?

NP Tú Trinh

Giấy chuyển nhượng viết tay có được xin cấp sổ đỏ hay không ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về đền bù đất nông nghiệp ?

NP Tú Trinh

Tư vấn về giải quyết tranh chấp đất đai ?

NP Tú Trinh

Thuế thu nhập cá nhân khi sang nhượng chung cư trả góp ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More