Tư vấn Đất đai

Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở ?

Điều 136 Luật nhà ở 2005 quy định:

1. Căn cứ Luật nhà ở, định hướng phát triển nhà ở quốc gia và tình hình cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ở trung ương trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và phát triển nhà ở.

Nptlawyer.com ; biên tập

———————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai ;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất ;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai ;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá ;

Related posts

Đất nông nghiệp trên bản đồ địa chính ?

NP Tú Trinh

Không thi hành quyết định cưỡng chế có vi phạm pháp luật không ?

NP Tú Trinh

Thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất tính như thế nào?

NP Tú Trinh

Thủ tục làm sổ hộ khẩu đứng tên hai vợ chồng?

NP Tú Trinh

Chủ đầu tư có được tự ý điều chỉnh cơ cấu căn hộ chung cư sau khi đã ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng ?

NP Tú Trinh

Tranh chấp đất đai khi chỉ có biên lai nộp tiền ?

NP Tú Trinh

Hỏi về ủy quyền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

NP Tú Trinh

Diện tích tối thiểu để tách thửa là bao nhiêu m2 ?

NP Tú Trinh

Cấp giấy chứng nhận cho đất thuộc diện quy hoạch ?

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More